Chi tiết - Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch

Thực hiện Chương trình phối hợp số: 52/CTPH-SVHTTDL-SGDĐT ngày 22/02/2022 giữa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị về "Đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch trong trường học giai đoạn 2022-2025", tối 11 và 12/11/2023, tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú huyện Vĩnh Linh, Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh đã tổ chức chiếu phim truyện Việt Nam với các bộ phim "Bình minh đỏ" và "Mùi cỏ cháy" đã tạo được ấn tượng sâu đậm trong lòng thầy cô giáo và học sinh của trường này.

 

 

Giáo viên, học sinh Trường PTDTNT huyện Vỉnh Linh đang xem phim

 Mục tiêu của hoạt động chiếu phim phục vụ nhằm góp phần giáo dục, định hướng thẩm mỹ nghệ thuật cho học sinh thông qua chương trình "Điện ảnh học đường" cho học sinh Trung học cơ sở, Trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh. Chương trình chiếu phim phục vụ này sẽ được tiếp tục trong thời gian tới và những năm tiếp theo.

Lê Văn Hà - Trung tâm Văn hóa-Điện ảnh Quảng Trị.

Đang truy cập: 2

Hôm nay: 386

Tổng lượt truy cập: 5.981.197