Văn bản - Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch

Tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, truyền dạy văn hóa phi vật thể (nghệ thuật trình diễn dân gian) cho đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tại xã Linh Trường, huyện Gio Linh

Trong thời gian 8 ngày, từ 11 đến 18 tháng 11 năm 2023, tại Hội trường UBND xã Linh Trường, huyện Gio Linh, Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh phối hợp với Phòng VH&TT huyện Gio Linh, Ủy ban nhân dân xã Linh Trường, huyện Gio Linh tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, truyền dạy văn hóa...

Đang truy cập: 3

Hôm nay: 337

Tổng lượt truy cập: 6.842.326