Lịch công tác - Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN GIÁM ĐỐC SỞ VH,TT&DL Từ ngày 18/3/2024 đến ngày 24/3/2024 (Tuần 12)

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN GIÁM ĐỐC SỞ VH,TT&DL Từ ngày 11/3/2024 đến ngày 17/3/2024 (Tuần 11)

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN GIÁM ĐỐC SỞ VH,TT&DL Từ ngày 04/3/2024 đến ngày 10/3/2024 (Tuần 10)

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN GIÁM ĐỐC SỞ VH,TT&DL Từ ngày 26/02/2024 đến ngày 03/3/2024 (Tuần 09)

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN GIÁM ĐỐC SỞ VH,TT&DL Từ ngày 19/02/2024 đến ngày 25/02/2024 (Tuần 08)

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN GIÁM ĐỐC SỞ VH,TT&DL Từ ngày 05/02/2024 đến ngày 18/02/2024 (Tuần 06, tuần 07)

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN GIÁM ĐỐC SỞ VH,TT&DL Từ ngày 29/01/2024 đến ngày 18/02/2024 (Tuần 05, tuần 6, tuần 7)

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN GIÁM ĐỐC SỞ VH,TT&DL Từ ngày 22/01/2024 đến ngày 28/01/2024 (Tuần 04)

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN GIÁM ĐỐC SỞ VH,TT&DL Từ ngày 15/01/2024 đến ngày 21/01/2024 (Tuần 03)

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN GIÁM ĐỐC SỞ VH,TT&DL Từ ngày 08/01/2024 đến ngày 14/01/2024 (Tuần 02)

1 2 3 4 5 6 7 »

Đang truy cập: 3

Hôm nay: 117

Tổng lượt truy cập: 6.799.277