Lịch công tác - Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN GIÁM ĐỐC SỞ VH,TT&DL Từ ngày 04/12/2023 đến ngày 10/12/2023 (Tuần 49)

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN GIÁM ĐỐC SỞ VH,TT&DL Từ ngày 27/11/2023 đến ngày 03/12/2023 (Tuần 48)

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN GIÁM ĐỐC SỞ VH,TT&DL Từ ngày 20/11/2023 đến ngày 26/11/2023 (Tuần 47)

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN GIÁM ĐỐC SỞ VH,TT&DL Từ ngày 13/11/2023 đến ngày 19/11/2023 (Tuần 46)

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN GIÁM ĐỐC SỞ VH,TT&DL Từ ngày 06/11/2023 đến ngày 12/11/2023 (Tuần 45)

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN GIÁM ĐỐC SỞ VH,TT&DL Từ ngày 30/10/2023 đến ngày 05/11/2023 (Tuần 44)

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN GIÁM ĐỐC SỞ VH,TT&DL Từ ngày 23/10/2023 đến ngày 29/10/2023 (Tuần 43)

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN GIÁM ĐỐC SỞ VH,TT&DL Từ ngày 16/10/2023 đến ngày 22/10/2023 (Tuần 42)

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN GIÁM ĐỐC SỞ VH,TT&DL Từ ngày 09/10/2023 đến ngày 15/10/2023 (Tuần 41)

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN GIÁM ĐỐC SỞ VH,TT&DL Từ ngày 02/10/2023 đến ngày 08/10/2023 (Tuần 40)

1 2 3 4 5 6 »

Đang truy cập: 3

Hôm nay: 372

Tổng lượt truy cập: 5.981.183