Quy hoạch phát triển của ngành - Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch

Kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao, vui chơi, giải trí cho thanh niên trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Kế hoạch Thực hiện Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 18/5/2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh phục hồi, tăng tốc phát triển du lịch hiệu quả, bền vững

Kế hoạch Thực hiện Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 18/5/2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh phục hồi, tăng tốc phát triển du lịch hiệu quả, bền vững

Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 12/2022/NQ-HĐND ngày 15/4/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị về chính sách hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2022 - 2030

Kế hoạch Triển khai thực hiện Dự án “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch” giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy mô, chủ trương đầu tư dự án Công viên thống nhất tại khu di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải tỉnh Quảng Trị

Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy mô, chủ trương đầu tư dự án: Khu di tích quốc gia đặc biệt Thành Cổ Quảng Trị và những địa điểm lưu niệm sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu, bảo vệ Thành Cổ Quảng...

Nghị quyết số 52/2023/NQ-HĐND về Quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với huấn luyện viên, vận động viên trong thời gian tập trung tập huấn, thi đấu tại các giải thể thao thành tích cao

Đề án về một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2022-2030

Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Công viên thống nhất tại khu di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải tỉnh Quảng Trị

1 2 »

Đang truy cập: 2

Hôm nay: 318

Tổng lượt truy cập: 6.842.307