Chi tiết - Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch

Thông tin liên lạc

Đăng kýđể xem những gì bạn bè của bạn thích.

TT

Họ tên

Chức vụ

Số điện thoại

Email

1

Lê Minh Tuấn

Giám đốc

0914.13.8585

leminhtuan@quangtri.gov.vn

2

Nguyễn Huy Hùng

Phó Giám đốc

0914.079.777

nguyenhuyhung@quangtri.gov.vn

3

Hồ Văn Hoan

Phó Giám đốc

0943.363.435

hovanhoan@quangtri.gov.vn

4

Phan Văn Hóa

Phó Giám đốc

0905.162.322

phanvanhoa@quangtri.gov.vn

5

Nguyễn Viết Bắc

Chánh Văn phòng

0905.282.484

nguyenvietbac@quangtri.gov.vn

6

Nguyễn Thị Lựu

Kế toán trưởng, Phó Chánh Văn phòng

0905.570.339

nguyenthiluu@quangtri.gov.vn

7

Lê Thị Lan Hương

Phó Chánh Văn phòng

0935.806.608

lethilanhuong@quangtri.gov.vn

8

Võ Đình Long

Chánh thanh tra

0914.226.285

vodinhlong@quangtri.gov.vn

9

Nguyễn Thị Mỵ

Phó Chánh Thanh tra

0388.574.964

nguyenthimy.sovhttdl@quangtri.gov.vn

10

Nguyễn Thị Phương

Trưởng phòng Quản lý Văn hóa và Gia đình

0905.622.552

nguyenthiphuong.sovhttdl@quangtri.gov.vn

11

Lê Đình Hào

Trưởng phòng Quản lý Di sản văn hóa

0916.024.069

ledinhhao@quangtri.gov.vn

12

Đào Văn Quảng

Phó Trưởng phòng Quản lý Di sản văn hóa

0905.657.299

daovanquang@quangtri.gov.vn

13

Lê Đỗ Như Hoài

Trưởng phòng Quản lý thể dục thể thao

0903.516.499

ledonhuhoai@quangtri.gov.vn

14

Trịnh Khải Hoàn

Phó Trưởng phòng Quản lý thể dục thể thao

0835.912.737

trinhkhaihoan@quangtri.gov.vn

15

Nguyễn Tiến Lực

Trưởng phòng Quản lý Du lịch

963155666

nguyentienluc@quangtri.gov.vn

16

Nguyễn Thị Duyên

Phó Trưởng phòng Quản lý Du lịch

935174974

nguyenthiduyen@quangtri.gov.vn

Đang truy cập: 2

Hôm nay: 467

Tổng lượt truy cập: 4.434.007