Chi tiết - Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch

Thông tin liên lạc

TT

Họ tên

Chức vụ

Số điện thoại

Email

I

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

1

Lê Minh Tuấn

Giám đốc

0914.13.8585

leminhtuan@quangtri.gov.vn

2

Nguyễn Huy Hùng

Phó Giám đốc

0914.079.777

nguyenhuyhung@quangtri.gov.vn

3

Hồ Văn Hoan

Phó Giám đốc

0943.363.435

hovanhoan@quangtri.gov.vn

4

Phan Văn Hóa

Phó Giám đốc

0905.162.322

phanvanhoa@quangtri.gov.vn

5

Nguyễn Viết Bắc

Chánh Văn phòng

0905.282.484

nguyenvietbac@quangtri.gov.vn

6

Nguyễn Thị Lựu

Kế toán trưởng, Phó Chánh Văn phòng

0905.570.339

nguyenthiluu@quangtri.gov.vn

7

Lê Thị Lan Hương

Phó Chánh Văn phòng

0935.806.608

lethilanhuong@quangtri.gov.vn

8

Võ Đình Long

Chánh thanh tra

0914.226.285

vodinhlong@quangtri.gov.vn

9

Nguyễn Thị Mỵ

Phó Chánh Thanh tra

0388.574.964

nguyenthimy.sovhttdl@quangtri.gov.vn

10

Nguyễn Thị Phương

Trưởng phòng Quản lý Văn hóa và Gia đình

0905.622.552

nguyenthiphuong.sovhttdl@quangtri.gov.vn

11

Lê Đình Hào

Trưởng phòng Quản lý Di sản văn hóa

0916.024.069

ledinhhao@quangtri.gov.vn

12

Đào Văn Quảng

Phó Trưởng phòng Quản lý Di sản văn hóa

0905.657.299

daovanquang@quangtri.gov.vn

13

Lê Đỗ Như Hoài

Trưởng phòng Quản lý thể dục thể thao

0903.516.499

ledonhuhoai@quangtri.gov.vn

14

Trịnh Khải Hoàn

Phó Trưởng phòng Quản lý thể dục thể thao

0835.912.737

trinhkhaihoan@quangtri.gov.vn

15

Nguyễn Tiến Lực

Trưởng phòng Quản lý Du lịch

0963155666

nguyentienluc@quangtri.gov.vn

16

Nguyễn Thị Duyên

Phó Trưởng phòng Quản lý Du lịch

0935174974

nguyenthiduyen@quangtri.gov.vn

II

Trung tâm Quản lý Di tích và Bảo tàng tỉnh

01

Nguyễn Quang Chức

Giám đốc

0914064860

nguyenquangchuc@quangtri.gov.vn

02

Lê Đức Thọ

Phó Giám đốc

0913427379

leductho.svhttdl@quangtri.gov.vn

III

Thư viện tỉnh

01

Hồ Ngọc Thiên

Giám đốc

0948818456

hongocthien@quangtri.gov.vn

02

Trịnh Thị Thanh Hà

Phó Giám đốc

0935602123

trinhthithanhha@quangtri.gov.vn

IV

Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh

01

Lê Thị Việt Hà

Giám đốc

0905142345

lethivietha.sovhttdl@quangtri.gov.vn

02

Nguyễn Bình Minh

Phó Giám đốc

0946179649

nguyenbinhminh@quangtri.gov.vn

03

Dương Trường Khánh

Phó Giám đốc

0944560567

duongtruongkhanh@quangtri.gov.vn

V

Đoàn Nghệ thuật truyền thống tỉnh

01

Phạm Hồng Phong

Trưởng đoàn

0914001394

phamhongphong@quangtri.gov.vn

02

Hoàng Vĩnh Thắng

Phó Trưởng đoàn

0944094333

hoangvinhthang@quangtri.gov.vn

VI

Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao tỉnh

01

Đoàn Văn Phú

Phó Giám đốc

0888806777

doanvanphu@quangtri.gov.vn

02

Lê Văn Hồng

Phó Giám đốc

0989440676

levanhong@quangtri.gov.vn

Đang truy cập: 1

Hôm nay: 81

Tổng lượt truy cập: 7.158.594