Công khai báo cáo tài chính - Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch

QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai phân bổ kinh phí sự nghiệp Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023 (đợt 3)

QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai phân bổ kinh phí sự nghiệp Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023 (đợt 2)

Quyết định công khai dự toán ngân sách năm 2023 của Văn phòng Sở VHTTDL

QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán thu, chi NSNN Quý III và 9 tháng năm 2023 của Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai điều chỉnh giao dự toán NSNN năm 2023 (Đơn vị: Văn phòng Sở, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh)

QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai phân bổ kinh phí sự nghiệp Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2023

QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai phân bổ kinh phí sự nghiệp Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023 (đợt 1)

Tải QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai phân bổ kinh phí sự nghiệp Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023 (đợt 1) TẠI ĐÂY

QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai điều chỉnh giao dự toán NSNN năm 2023 (Đơn vị: Văn phòng Sở, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh)

Công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2022 của Văn phòng Sở VHTTDL Quảng Trị

QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai điều chỉnh giao dự toán NSNN năm 2023 (Đơn vị: Văn phòng Sở, Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh)

1 2 »

Đang truy cập: 6

Hôm nay: 318

Tổng lượt truy cập: 6.846.760