Thông báo - Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch

V.v Tổ chức Khóa cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch năm 2023

Thông báo v/v thay đổi thời gian triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 - kỳ dự tuyển viên chức nguồn thu sự nghiệp

Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh thông báo v/v thay đổi thời gian triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 - kỳ dự tuyển viên chức nguồn thu sự nghiệp năm 2023.

V.v lấy ý kiến của công chức, viên chức, người lao động và nhân dân đối với dự thảo Luật đất đai (sửa đổi)

Thực hiện Kế hoạch số 17/KH-UBND ngày 17/01/2023 của UBND tỉnh về Tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch thực hiện đăng tải toàn bộ nội dung dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), Kế hoạch số 17/KH-UBND ngày 17/01/2023 của UBND tỉnh về Tổ chức lấy...

Thông báo tuyển dụng viên chức nguồn thu sự nghiệp năm 2022

Ngày 22/12/2022, Đoàn Nghệ thuật truyền thống tỉnh ban hành Thông báo số 12/TB-ĐNTTT về việc tuyển dụng viên chức nguồn thu sự nghiệp năm 2022.

Thông báo triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trong thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Quảng Trị

Thông báo triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trong thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Quảng Trị.

Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông lĩnh vực Nghệ thuật biểu diễn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du...

Ngày 01/7/2022, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1720/QĐ-UBND về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông lĩnh vực Nghệ thuật biểu diễn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị.

Quyết định 1709/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Nghệ thuật biểu diễn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị

Thông báo gia hạn thời gian nhận hồ sơ tham gia cuộc thi Ý tưởng Biểu tượng "Ước nguyện Hòa bình" - Quảng Trị năm 2022

Thông báo gia hạn thời gian nhận hồ sơ tham gia cuộc thi Ý tưởng Biểu tượng "Ước nguyện Hòa bình" - Quảng Trị năm 2022

Thông báo công khai tổ chức đấu giá xe ô tô 74B.1233

Thông báo công khai tổ chức đấu giá bán thanh lý xe ô tô 74B.1233

Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá bán thanh lý xe ô tô 74B.1233

Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá bán thanh lý xe ô tô 74B.1233

1

Đang truy cập: 2

Hôm nay: 202

Tổng lượt truy cập: 4.632.241