Cơ cấu tổ chức - Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch

- Giám đốc.

 

- Các Phó giám đốc (03 Phó giám đốc).

 

- Các phòng chuyên môn thuộc Sở:

 

    + Văn phòng.

 

    + Thanh tra Sở.

 

    + Phòng Quản lý Văn hóa và Gia đình.

 

    + Phòng Quản lý Di sản văn hóa.

 

    + Phòng Quản lý Thể dục thể thao.

 

    + Phòng Quản lý du lịch.

 

- Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở:

 

    + Trung tâm Quản lý di tích và Bảo tàng.

 

    + Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh.

 

    + Đoàn nghệ thuật truyền thống tỉnh.

 

    + Thư viện tỉnh.

 

    + Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao.

Đang truy cập: 5

Hôm nay: 228

Tổng lượt truy cập: 6.842.218