Lịch công tác - Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN GIÁM ĐỐC SỞ VH,TT&DL Từ ngày 30/01/2023 đến ngày 05/02/2023 (Tuần 05)

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN GIÁM ĐỐC SỞ VH,TT&DL Từ ngày 16/01/2023 đến ngày 29/01/2023 (Tuần 03, 04)

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN GIÁM ĐỐC SỞ VH,TT&DL Từ ngày 09/01/2023 đến ngày 15/01/2023 (Tuần 02)

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN GIÁM ĐỐC SỞ VH,TT&DL Từ ngày 02/01/2023 đến ngày 08/01/2023 (Tuần 01)

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN GIÁM ĐỐC SỞ VH,TT&DL Từ ngày 19/12 đến ngày 25/12/2022 (Tuần 51)

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN GIÁM ĐỐC SỞ VH,TT&DL Từ ngày 12/12 đến ngày 18/12/2022 (Tuần 50)

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN GIÁM ĐỐC SỞ VH,TT&DL Từ ngày 05/12 đến ngày 11/12/2022 (Tuần 49)

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN GIÁM ĐỐC SỞ VH,TT&DL Từ ngày 28/11 đến ngày 04/12/2022 (Tuần 48)

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN GIÁM ĐỐC SỞ VH,TT&DL Từ ngày 21/11 đến ngày 27/11/2022 (Tuần 47)

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN GIÁM ĐỐC SỞ VH,TT&DL Từ ngày 14/11 đến ngày 20/11/2022 (Tuần 46)

1 2 3 »

Đang truy cập: 1

Hôm nay: 402

Tổng lượt truy cập: 4.420.164