Lịch công tác - Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN GIÁM ĐỐC SỞ VH,TT&DL Từ ngày 20/5/2024 đến ngày 26/5/2024 (Tuần 21)

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN GIÁM ĐỐC SỞ VH,TT&DL Từ ngày 13/5/2024 đến ngày 19/5/2024 (Tuần 20)

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN GIÁM ĐỐC SỞ VH,TT&DL Từ ngày 06/5/2024 đến ngày 12/5/2024 (Tuần 19)

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN GIÁM ĐỐC SỞ VH,TT&DL từ ngày 22/4/2024 đến ngày 05/5/2024 (Tuần 17, Tuần 18)

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN GIÁM ĐỐC SỞ VH,TT&DL Từ ngày 15/4/2024 đến ngày 21/4/2024 (Tuần 16)

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN GIÁM ĐỐC SỞ VH,TT&DL Từ ngày 08/4/2024 đến ngày 14/4/2024 (Tuần 15)

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN GIÁM ĐỐC SỞ VH,TT&DL Từ ngày 01/4/2024 đến ngày 07/4/2024 (Tuần 14)

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN GIÁM ĐỐC SỞ VH,TT&DL Từ ngày 25/3/2024 đến ngày 31/3/2024 (Tuần 13)

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN GIÁM ĐỐC SỞ VH,TT&DL Từ ngày 18/3/2024 đến ngày 24/3/2024 (Tuần 12)

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN GIÁM ĐỐC SỞ VH,TT&DL Từ ngày 11/3/2024 đến ngày 17/3/2024 (Tuần 11)

1 2 3 4 5 6 7 »

Đang truy cập: 1

Hôm nay: 238

Tổng lượt truy cập: 6.846.680