Chi tiết - Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch

Tuyên truyền ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3/2023

Vào tháng 6 năm 2012, Liên Hợp quốc đã tuyên bố chọn ngày 20 tháng 3 là Ngày Quốc tế Hạnh phúc. 193 nước thành viên (trong đó có Việt Nam) cùng cam kết sẽ ủng hộ ngày này bằng các nỗ lực nâng cao chất lượng cuộc sống, xây dựng xã hội công bằng, phát triển bền vững, nhằm đem lại hạnh phúc cho người dân.

         

Ảnh: Sưu tầm

 

          Để thực hiện phát triển an sinh xã hội, xây dựng gia đình Việt Nam no ấm, tiến bộ, hạnh phúc và hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3 do Liên Hợp quốc phát động, ngày 26/12/2013 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2583/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Tổ chức các hoạt động nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 hằng năm”.

Thực hiện chương trình công tác năm 2023, ngày 07 tháng 3 năm 2023, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã ban hành Kế hoạch hướng dẫn thực hiện công tác tuyên truyền ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3 và tổng kết 10 năm thực hiện Đề án Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3 hàng năm.

Theo đó, các hoạt động tuyên truyền Ngày Quốc tế Hạnh phúc tập trung cao điểm từ ngày 15/3 đến ngày 20/3/2023. Chủ đề tuyên truyền ngày Quốc tế Hạnh phúc năm 2023 là: Hạnh phúc cho mọi người. Các thông điệp tuyên truyền bao gồm: Hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3!; Hãy hành động vì gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh!; Xây dựng môi trường sống, học tập và làm việc hạnh phúc!; Tôn trọng, lắng nghe và chia sẻ để giữ gìn hạnh phúc gia đình!; Bảo vệ trẻ em bằng gia đình hạnh phúc, bình yên!; Hạnh phúc là yêu thương và chia sẻ!; Lòng nhân ái mang lại hạnh phúc!; Hạnh phúc sẽ tỏa sáng trong gia đình không có bạo lực!; Gia đình hạnh phúc là nền tảng của quốc gia hạnh phúc!.

Công tác tuyên truyền tập trung vào các các nội dung chủ yếu như: Lịch sử, ý nghĩa Ngày Quốc tế Hạnh phúc; chủ đề, thông điệp và các hoạt động nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3 năm 2023; chủ trương, chính sách, pháp luật và việc thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về an sinh xã hội, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh; nêu gương người tốt, việc tốt; các hoạt động xây dựng gia đình hạnh phúc, cộng đồng hạnh phúc; phê phán những biểu hiện, hành vi bạo lực gia đình, vi phạm pháp luật về gia đình; khuyến khích các cá nhân, tổ chức có hoạt động tích cực đem lại hạnh phúc cho người thân, gia đình, cộng đồng. Ngoài công tác tuyên truyền trực quan, khuyến khích các đơn vị, địa phương tổ chức các chương trình văn nghệ, du lịch, hoạt động thể thao, các hoạt động biểu diễn nghệ thuật phục vụ cộng đồng, các hoạt động tham quan, vui chơi giải trí; miễn phí, giảm phí cho người cao tuổi, phụ nữ và trẻ em…

Thông qua các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3 nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về ý nghĩa của Ngày Quốc tế Hạnh phúc; khích lệ các tổ chức, cá nhân có hoạt động thiết thực xây dựng gia đình hạnh phúc, cộng đồng hạnh phúc, đồng thời qua đó tăng cường sự phối hợp các cấp, các ngành, đoàn thể trong việc tổ chức các hoạt động mang lại niềm vui, hạnh phúc cho cộng đồng, góp phần xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh, xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện.

Phòng Quản lý Văn hoá và Gia đình

Đang truy cập: 4

Hôm nay: 313

Tổng lượt truy cập: 6.846.755