Chi tiết - Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch

Thời gian

Nội dung hoạt động

Địa điểm

Ghi chú

Thứ 2

03/10

Sáng

7h30

8h

- Chào cờ đầu tháng 10 (TP: BGĐ, toàn thể đảng viên, công chức, người lao động các phòng chuyên môn thuộc Sở)

- Giao ban tháng 10 (TP: BGĐ, toàn thể công chức, người lao động các phòng chuyên môn thuộc Sở)

Phòng họp T3

Phòng họp T3

Chiều

13h30

14h

14h30

- Đ/c … dự Hội nghị trực tuyến tổng kết Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2021 và nhiệm vụ trọng tâm thực hiện giai đoạn 2021-2025 (Ủy quyền Đại diện Phòng QLVH&GĐ dự)

- Đ/c GĐ, PGĐ Phan Văn Hóa dự họp phiên nội bộ Ban tổ chức Đại hội TDTT tỉnh (TP: BTC Đại hội thuộc Sở)

- Đ/c PGĐ Hồ Văn Hoan dự kiểm tra hiện trường thi công xây dựng công trình khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn (Đại diện LĐ Phòng QLDSVH cùng dự)

P.Hiền Lương

UBND tỉnh

Phòng họp T1

KLN TBT

Lê Duẩn

00131

Thứ 3

04/10

Sáng

7h30

8h

- Đ/c GĐ Sở làm việc với Đoàn Nghệ thuật Truyền thống tỉnh (CVP; Trưởng, Phó Đoàn nghệ thuật, Trưởng phòng TC-HC Đoàn Nghệ thuật cùng dự)

- Đ/c GĐ Sở làm việc với BQL Dự án đầu tư xây dựng tỉnh về phương án Bảo tàng Thành Cổ (Đại diện LĐ Phòng QLDSVH, Trung tâm QLDT&BT tỉnh cùng dự)

Phòng họp T1

Phòng họp T1

Chiều

14h

14h

- Đ/c GĐ dự họp nghe báo cáo phương án Bảo tàng Thành Cổ (Đại diện LĐ Phòng QLDSVH, Trung tâm QLDT&BT tỉnh cùng dự)

- Họp Chi ủy Chi bộ Văn phòng Sở

P. Hòa Bình UBND tỉnh

Phòng họp T1

Thứ 4

05/10

Sáng

8h

9h

- Ban Giám đốc Sở làm việc với Viettel Quảng Trị về chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa (Đại diện LĐ Phòng QL VH&GĐ, QLDSVH, VP cùng dự)

- Đ/c GĐ Sở làm việc với Thanh tra Sở (Thanh tra Sở; Đại diện LĐ P.QLDSVH, Trung tâm QLDT&BT tỉnh, Đại diện LĐ BQL Di tích Thành cổ Quảng Trị cùng dự)

Phòng họp T3

Phòng họp T1

Chiều

14h

- GĐ Sở dự kiểm tra các hạng mục Dự án án “Phát triển cơ sở hạ tầng du lịch hỗ trợ cho tăng trưởng toàn diện khu vực tiểu vùng Mê Kông mở rộng giai đoạn 2 - Tiểu dự án tại Quảng Trị” (Đ/c Lựu PCVP, đ/c Hiển chuyên viên VP cùng dự)

Gio Linh

00131

Thứ 5

06/10

Sáng

8h

8h

- Đ/c GĐ Sở tham gia lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp Sở và tương đương năm 2022 tại Huế (từ ngày 06-28/10/2022)

- Đ/c PGĐ Nguyễn Huy Hùng dự Hội nghị trực tuyến triển khai Chương trình tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng nông thôn và Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới hướng tới nông thôn thông minh giai đoạn 2021-2025

TP Huế

P.Hiền Lương

UBND tỉnh

Chiều

Thứ 6

07/10

Sáng

8h

- Đ/c PGĐ Hồ Văn Hoan làm việc với BCĐ thông tin đối ngoại (Đại diện lãnh đạo VP, Phòng QLVH&GĐ, QLDL, QLDSVH cùng dự)

Phòng họp T1

Chiều

14h

- Đ/ PGĐ Hồ Văn Hoan dự họp bàn hỗ trợ nhà đầu về dự án Khu du lịch Mũi Si (Đại diện LĐ P.QLDL, QLDSVH cùng dự)

TTXTĐT

TMDL

Thứ 7

08/10

Sáng

Chiều

CN

09/10

Sáng

Chiều

*Ghi chú:(Lịch đột xuất trong tuần, Văn phòng Sở sẽ thông báo đến tập thể và cá nhân liên quan)

- 8h ngày 05/10/2022: Đại diện Phòng QLVH&GĐ, TTVHĐA dự làm việc với Sở GTVT về đặt biển báo trong khuôn viên Quảng trường Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh tỉnh.

- 9h ngày 05/10/2022: Đ/c Nguyễn Thị Nương – CV P.QLDSVH tham gia làm báo cáo viên cho đoàn học viên trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh đi nghiên cứu thực tế tại trường Chính trị Lê Duẩn.

- 7h ngày 06/10/2022: Đại diện LĐ phòng QLTT dự Khai mạc giải bóng chuyền hơi Người cao tuổi lần thứ 2 năm 2022 tại Nhà tập luyện NCT – Số 75 Nguyễn Thái Học – TP Đông Hà

Đang truy cập: 1

Hôm nay: 530

Tổng lượt truy cập: 7.187.493