Chi tiết - Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch

Ngày 30/6/2022, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định 1709/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Nghệ thuật biểu diễn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị.

Tải Quyết định Tại đây

Đang truy cập: 1

Hôm nay: 351

Tổng lượt truy cập: 6.842.340