Chi tiết - Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch

Trong hai ngày 28-29/6/2022, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Phòng Văn hoá - Thông tin hai huyện Hướng Hoá và Đakrông tổ chức tập huấn bồi dưỡng quản lý nhà nước về di sản văn hoá cho 40 học viên là đại diện lãnh đạo và chuyên viên phụ trách lĩnh vực thuộc phòng Văn hoá - Thông tin, Trung tâm VHTT&TDTT huyện Hướng Hoá, Đakrông; công chức văn hóa xã hội các xã trên địa bàn 2 huyện Hướng Hoá, Đakrông.

Tham gia lớp tập huấn, các học viên đã được giới thiệu các văn bản mới của Trung ương và của tỉnh về công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hoá; giới thiệu hệ thống di tích lịch sử trên địa bàn tỉnh Quảng Trị nói chung và trên địa bàn hai huyện Hướng Hoá, Đakrông nói riêng; giới thiệu các loại hình di sản văn hoá phi vật thể của đồng bào dân tộc Bru-Vân Kiều và Tà Ôi ở hai huyện Hướng Hoá và Đakrông; công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hoá vật thể và phi vật thể trên địa bàn tỉnh Quảng Trị và một số giải pháp bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hoá.

Phòng Quản lý di sản văn hóa

Đang truy cập: 2

Hôm nay: 47

Tổng lượt truy cập: 7.158.560