Chi tiết - Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch

Kỷ cương hành chính có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành của bộ máy nhà nước. Chính vì vậy, ngày 5/9/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Chỉ thị số 26/CT-TTg về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước nhằm thực hiện kỷ cương hành chính một cách nghiêm túc, góp phần hỗ trợ người dân và doanh nghiệp phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

 

Cán bộ, công chức, viên chức UBND thị trấn Krông Klang, huyện Đakrông chấp hành nghiêm kỷ cương hành chính, thời giờ làm việc - Ảnh: LÊ MINH

Thời gian qua, để thực hiện tốt và nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thi hành công vụ, UBND tỉnh đã tích cực chỉ đạo, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước.

Riêng trong năm 2022, UBND tỉnh đã tổ chức 9 lớp bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp ứng xử, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp cho 450 cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC). Bên cạnh đó, thực hiện Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Đề án, trong đó quy định rõ mục đích, yêu cầu và 10 nội dung cụ thể để từng cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện.

Hiện nay, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong toàn tỉnh đã rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh nội quy, quy chế, quy trình làm việc tại cơ quan, đơn vị mình; triển khai đến từng CBCCVC, người lao động (NLĐ) chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở và sử dụng hiệu quả thời gian làm việc.

Đặc biệt, trong 2 năm 2022 - 2023, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng đã ký ban hành 2 quyết định thành lập đoàn kiểm tra công vụ và kế hoạch thực hiện nhằm phát hiện, chấn chỉnh những thiếu sót, khuyết điểm và xử lý nghiêm những trường hợp CBCCVCNLĐ làm việc trong cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc tỉnh vi phạm kỷ luật về chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm phục vụ tổ chức và cá nhân của đội ngũ CBCCVCNLĐ trong thực thi công vụ trên địa bàn tỉnh.

Nội dung kiểm tra bao gồm việc thực hiện Quy chế văn hóa công sở, các quy định về nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị, địa phương; việc thực hiện thời giờ làm việc; hút thuốc lá tại nơi làm việc; sử dụng rượu bia trong giờ nghỉ trưa, giờ làm việc; đeo thẻ trong thực hiện công vụ… Hoạt động kiểm tra được tiến hành đột xuất vào giờ làm việc hành chính của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh.

Việc kiểm tra được tiến hành khách quan, công khai, minh bạch theo đúng quy định của pháp luật. Kết quả kiểm tra sẽ làm cơ sở để đánh giá, phân loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ và bình xét thi đua khen thưởng đối với tập thể, cá nhân.

Qua kiểm tra cho thấy, đa số CBCCVC trong cơ quan, đơn vị nhà nước đều thực hiện nghiêm túc việc chấp hành giờ giấc làm việc; tinh thần, thái độ làm việc của CBCCVC có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, cá biệt vẫn xuất hiện một số trường hợp CBCCVC chấp hành chưa nghiêm thời giờ làm việc; một số CBCCVC vắng mặt tại trụ sở khi đoàn kiểm tra đến. Điều đáng nói là CBCCVC vắng mặt tại trụ sở nhưng một số lãnh đạo cơ quan, đơn vị không biết lý do hoặc không nắm được lịch công tác của CBCCVC.

Bên cạnh đó, hoạt động tiếp công dân hằng tháng của Chủ tịch UBND tỉnh vẫn xuất hiện tình trạng lãnh đạo UBND cấp huyện vắng mặt hoặc ủy quyền cho cấp dưới tham dự không đúng thành phần. Năm 2022, Chủ tịch UBND tỉnh phải có văn bản yêu cầu lãnh đạo các sở, ngành, địa phương chấp hành việc tham gia đầy đủ trong các phiên tiếp công dân của Chủ tịch UBND tỉnh.

Đặc biệt, ngày 20/4/2023, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng đã ký văn bản số 1781/UBND-NC. Nội dung văn bản yêu cầu lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị, địa phương nghiêm túc chấn chỉnh, rút kinh nghiệm về việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính trong việc tham dự các cuộc họp, hội nghị do lãnh đạo UBND tỉnh chủ trì.

Do trước đó, cuộc họp trực tuyến ngày 19/4/2023 về phiên họp thứ tư của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ, công bố chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước - SIPAS 2022 và chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương - PARINDEX 2022 và 2 phiên họp trực tuyến 20/4/2023 về công bố và triển khai quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và hội nghị về đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng công tác quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030, một số cơ quan, đơn vị chưa chấp hành tốt việc phân công lãnh đạo tham dự đúng thành phần mời, thậm chí vắng mặt không có lý do, không báo cáo UBND tỉnh bằng văn bản. 2 cuộc họp này đều do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì.

Việc lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương chấp hành chưa nghiêm kỷ cương hành chính đã phần nào ảnh hưởng đến các chỉ số về cải cách hành chính, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh bị giảm sút trong thời gian qua. Chính vì vậy, hơn bao giờ hết vai trò của lãnh đạo cơ quan, đơn vị nhà nước trong việc chấp hành kỷ cương hành chính cần phải được phát huy mạnh mẽ. Bên cạnh đó, đoàn kiểm tra công vụ của tỉnh phải thường xuyên kiểm tra đột xuất để có báo cáo với lãnh đạo tỉnh nhằm kịp thời chấn chỉnh, xử lý kỷ luật để làm gương.

Có như vậy, vai trò, trách nhiệm của lãnh đạo cơ quan, đơn vị, địa phương mới được phát huy trong việc chấp hành kỷ cương hành chính, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả bộ máy nhà nước.

Lê Minh- báo Quảng Trị

Đang truy cập: 1

Hôm nay: 262

Tổng lượt truy cập: 7.155.445