Chi tiết - Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch

Tải Kế hoạch Triển khai thực hiện Dự án “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch” giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị TẠI ĐÂY

Đang truy cập: 1

Hôm nay: 40

Tổng lượt truy cập: 6.575.744