Cơ sở lưu trú - Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch

Kiểm tra chuyên ngành việc chấp hành các quy định pháp luật trong hoạt động của cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch tại huyện Hướng Hóa

Từ ngày 21 – 25/02/2023, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã tổ chức đoàn kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật của các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch trên địa bàn huyện Hướng Hóa.

Đang truy cập: 1

Hôm nay: 421

Tổng lượt truy cập: 7.158.509