Chi tiết - Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch

Tiếp tục chú trọng xây dựng "Dòng họ học tập"

Đăng kýđể xem những gì bạn bè của bạn thích.

Qua 6 năm triển khai thực hiện mô hình “Dòng họ học tập” theo Quyết định số 281/QĐ-TTg ngày 20/2/2014 của Thủ tướng Chính phủ, các hoạt động học tập thường xuyên, học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ và cộng đồng trên địa bàn huyện Gio Linh ngày càng có sức lan tỏa rộng khắp. Đặc biệt là mô hình “Dòng họ học tập” đã trở thành điểm sáng, là chỗ dựa, động lực khích lệ tinh thần học tập của con cháu; thúc đẩy phong trào khuyến học từ cơ sở.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Khuyến học huyện Gio Linh Nguyễn Trung Thành cho biết, khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước nhằm đào tạo nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Tinh thần đó đã được hội khuyến học các cấp trên địa bàn huyện Gio Linh quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả thông qua các mô hình học tập, trong đó việc xây dựng mô hình “Dòng họ học tập” là một nội dung quan trọng. Khuyến học dòng họ không chỉ có ý nghĩa trong việc động viên mọi người học tập mà còn góp phần phát triển nền giáo dục nước nhà.

Nhận thức được điều đó, hội khuyến học các cấp đã tích cực tuyên truyền, vận động, củng cố, phát triển ban khuyến học dòng họ. Đặc biệt từ khi có Quyết định số 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020”, và Kế hoạch 3012/KH-UBND của UBND tỉnh Quảng Trị về việc triển khai nhân rộng và đánh giá, công nhận các mô hình học tập giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh, phong trào xây dựng “Dòng họ học tập” huyện Gio Linh đã có nhiều chuyển biến tích cực và phát triển mạnh.

Đến thời điểm hiện tại, toàn huyện Gio Linh có 287/364 dòng họ thành lập được ban khuyến học. Các ban khuyến học dòng họ đã tích cực hướng dẫn các thành viên trong dòng họ các tiêu chí về “Gia đình học tập” và “Dòng họ học tập” để có ý thức phấn đấu vươn lên đạt thành tích cao trong công tác khuyến học, khuyến tài; đồng thời tích cực giáo dục đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, biết ơn công đức tổ tiên, phát huy truyền thống hiếu học của cha ông; khuyến khích, hỗ trợ con cháu chăm ngoan, học giỏi; giúp đỡ các cháu gặp hoàn cảnh khó khăn vượt khó hiếu học.

Đồng thời động viên, khuyến khích những người lớn tuổi trong dòng họ chăm lo học tập cho con cái và tự mình không ngừng học tập, nâng cao hiểu biết về mọi mặt để xây dựng, phát triển kinh tế gia đình và công tác tốt. Ban khuyến học các dòng họ đã thực hiện tốt các tôn chỉ, mục tiêu đề ra trong quá trình tổ chức hoạt động khuyến học, khuyến tài. Trong đó nổi bật là việc xây dựng nguồn quỹ khuyến học. Để có được những nguồn kinh phí tổ chức các hoạt động khuyến học, ban khuyến học các dòng họ đã tổ chức xây dựng nguồn quỹ khuyến học bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, với tổng quỹ khuyến học bình quân hằng năm từ 400 - 800 triệu đồng.

Vào những ngày lễ, tết, giỗ tổ…, các dòng họ tổ chức quy tụ con cháu tại từ đường để giáo dục truyền thống hiếu học, tổ chức các hoạt động khuyến học, khuyến tài và khen thưởng cho con cháu đạt thành tích cao trong học tập; hỗ trợ các cháu có hoàn cảnh khó khăn… Chính từ những việc làm ý nghĩa đó đã khích lệ, động viên kịp thời con cháu thi đua đạt thành tích cao trong học tập.

Ban khuyến học các dòng họ trên địa bàn huyện Gio Linh cũng đã bám sát tiêu chí “Dòng họ học tập”, quan tâm xây dựng gia đình, dòng họ như một tổ ấm, tạo môi trường lành mạnh thuận lợi cho giáo dục con cháu; động viên các gia đình giúp đỡ, hỗ trợ nhau trong cuộc sống, phát triển kinh tế gia đình, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với nhà nước và địa phương.

Nhiều dòng họ đã phát động phong trào xây dựng “Gia đình học tập” gắn với xây dựng “Gia đình văn hóa”. Nhiều dòng họ không chỉ quan tâm việc học tập của học sinh mà còn động viên người lớn tích cực học tập dưới nhiều hình thức như học qua sách báo, internet, qua các lớp do trung tâm học tập cộng đồng tổ chức...

Từ đó đã góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết cho con cháu trong dòng họ với nhiều lứa tuổi khác nhau về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; về kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng chế biến thủy, hải sản, nâng cao năng suất lao động, phát triển kinh tế gia đình, góp phần xóa đói, giảm nghèo. Từ phong trào xây dựng “Dòng họ học tập” với nội dung và tiêu chí cụ thể đã có tác động mạnh mẽ đến việc học tập thường xuyên trong mỗi gia đình, dòng họ, cộng đồng.

Ông Nguyễn Trung Thành cho biết thêm, giải pháp để tiếp tục chú trọng xây dựng “Dòng họ học tập” trong thời gian tới là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về khuyến học, khuyến tài, học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập trong các dòng họ; vận động người dân trên địa bàn huyện Gio Linh tích cực xây dựng “Gia đình học tập” cũng như xây dựng ý thức học tập ngay trong mỗi gia đình, dòng họ. Những dòng họ chưa có quy ước cần phải xây dựng quy ước khuyến học của dòng họ với những quy định cụ thể, mang tính khả thi cao. Tăng cường giáo dục truyền thống hiếu học của dòng họ cho các em học sinh để các em phấn đấu vươn lên trong học tập...

Ban khuyến học dòng họ chú trọng việc tranh thủ sự giúp đỡ của các tập thể, cá nhân để làm tốt hơn nữa công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; phối hợp với chi hội khuyến học thôn, trung tâm học tập cộng đồng, các trường học để xây dựng chương trình hoạt động cụ thể, thiết thực để góp phần xây dựng xã hội học tập ngay trong mỗi “Dòng họ học tập”.

Có nhiều hình thức phong phú để xây dựng quỹ khuyến học; đảm bảo tất cả các dòng họ đều có nguồn quỹ khuyến học ổn định và bền vững để chủ động trong việc phát thưởng cho học sinh giỏi hằng năm và giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Gắn nhiệm vụ xây dựng “Dòng họ học tập” với phong trào xóa đói, giảm nghèo và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”…

Hải An- báo Quảng Trị

Đang truy cập: 2

Hôm nay: 435

Tổng lượt truy cập: 4.433.975