Chi tiết - Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch

Tiếp tục thực hiện Dự án 6 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia  phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi về “Bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch”, trong thời gian từ ngày 21/10/ đến 28/10/2023, tại Hội trường Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh, Trung tâm Văn hoá - Điện ảnh tỉnh phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Vĩnh Linh, Uỷ ban nhân dân các xã Vĩnh Hà, Vĩnh Ô và Vĩnh Khê, huyện Vĩnh Linh tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, truyền dạy văn hóa phi vật thể (nghệ thuật trình diễn dân gian) cho đồng bào Vân Kiều, PaKô cho 30 hạt nhân có năng khiêu về “dân ca, dân vũ”.

Ban tổ chức lớp cùng các học viên lớp tập huấn

Sau 8 ngày diễn ra lớp tập huấn, 30 học viên đến từ xã Vĩnh Hà, Vĩnh Ô, Vĩnh Khê đã được Nghệ nhân ưu tú Kray Sức và Nghệ nhân ưu tú Hồ Văn Phia trực tiếp truyền dạy. Lớp tập huấn lần này có các nghệ nhân thực hành tham gia giao lưu như: Hồ Văn Mang truyền dạy dân ca Vân Kiều đến từ huyện Hướng Hóa, Hồ Niên cùng ban nhạc dân tộc của xã Tà Rụt, huyện Đakrông cùng tham gia trình diễn. Kết quả các học viên đã được học các làn điệu lý gồm: Tâm tình lứa đôi (Điệu Ta-oái Nam Bru, Dân ca Vân Kiều); làn điệu dân ca: Tình yêu Kên A-Chung (Điệu Ta-oái Bắc Bru, Dân ca Vân Kiều). Các làn điệu: TêrAték, tựa đề: Tiếng ve trên đầu núi; làn điệu: Xiêng, tựa đề: Đất màu; làn điệu Lâllín, tựa đề: Đoàn kết dân tộc, do Nghệ nhân Ưu tú Karay Sức soạn lời.

 

 

Các học viên biểu diễn thực hành

Ban nhạc dân tộc

Tại buổi tổng kết, bế giảng, 30 học viên của ba xã đã tham gia chương trình báo cáo kết quả, trình diễn các làn điệu dân ca của đồng bào Vân Kiều, Pa Kô. Ban tổ chức đã trao chứng nhận hoàn thành khóa học cho 30 học viên.

 Ban tổ chức trao chứng nhận cho học viên

Thông qua các lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, truyền dạy văn hóa phi vật thể bảo tồn, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống cho đồng bào dân tộc thiểu số này sẽ góp phần ngày càng phát huy, bảo tồn, phát triển bền vững, lưu giữ cốt cách, hồn cốt dân tộc quê hương.

Thúy Ái - Trung tâm VH-ĐA tỉnh

 

Đang truy cập: 6

Hôm nay: 586

Tổng lượt truy cập: 7.192.344