Chi tiết - Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch

Từ ngày 21 – 25/02/2023, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã tổ chức đoàn kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật của các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch trên địa bàn huyện Hướng Hóa.

 

Đoàn kiểm tra làm việc với lãnh đạo Khách sạn Sepon

Đoàn đã tiến hành kiểm tra 11 cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch trên địa bàn huyện Hướng Hóa. Qua kiểm tra, Đoàn đã ghi nhận các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch cơ bản đã thực hiện đảm bảo các điều kiện kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch theo quy định của Luật Du lịch ngày 19 tháng 6 năm 2017; Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2027 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật du lịch; các tiêu chuẩn về cơ sở vật chất kỹ thuật theo Tiêu chuẩn Quốc gia - TCVN 4391:2015 về Khách sạn – Xếp hạng.

 

Đoàn kiểm tra làm việc với lãnh đạo Khách sạn Thái Ninh

 

Tuy nhiên, hoạt động kinh doanh dịch vụ của các cơ sở lưu trú còn những hạn chế cần khắc phục: Tại thời điểm kiểm tra, có cơ sở lưu trú đã được xếp hạng sao còn thiếu một số tiêu chuẩn theo quy định (cơ sở vật chất xuống cấp cấp, chưa bố trí đầy đủ trang thiết bị tiện nghi, số lượng buồng ngủ; trình độ chuyên môn, nghiệp vụ tối thiếu theo tiêu chuẩn hạng sao); việc treo biển và thực hiện mẫu biển hạng sao chưa đúng theo quy định; bảng niêm yết nội quy, niêm yết giá chưa đảm bảo quy cách; có cơ sở đã hết thời hạn công nhận hạng sao nhưng chưa đề xuất thẩm định lại….

Nhằm tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp khắc phục khó khăn do tác động của dịch Covid-19, Đoàn kiểm tra chỉ nhắc nhở cảnh cáo và yêu cầu yêu cầu chủ cơ sở khắc phục ngay những hạn chế thiếu sót để kịp thời phục vụ tốt cho khách du lịch, thời hạn khắc phục trước 30/4/2023. Về lâu dài, Đoàn đã phổ biến các chủ trương, chính sách hỗ trợ phát triển du lịch của tỉnh, đặc biệt là Nghị quyết số 12/2022/NQ-HĐND ngày 15 tháng 4 năm 2022 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Trị về chính sách hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022 – 2030 để đơn vị nắm bắt, định hướng hoạt động; phổ biến các quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực lưu trú du lịch, quy định điều kiện, tiêu chuẩn hoạt động của cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú để đơn vị chấp hành nghiêm quy định của pháp luật đồng thời để nâng cao chất lượng phục vụ, xây dựng thương hiệu và hình ảnh địa phương góp phần phát triển du lịch trên địa bàn vùng tây Quảng Trị.   

                                                                     Thanh tra Sở

 

Đang truy cập: 2

Hôm nay: 542

Tổng lượt truy cập: 7.187.505