Chi tiết - Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch

Thời gian

Nội dung hoạt động

Địa điểm

Ghi chú

Thứ 2

17/10

Sáng

8h

8h

8h

- Giao ban tuần 42 (TP: BGĐ; Trưởng, phó các phòng thuộc Sở)

- Đ/c PGĐ Phan Văn Hóa dự phát động hưởng ứng phong trào "Vì người nghèo"; Triển khai thực hiện Đề án "Vận động nguồn lực hỗ trợ xây mới nhà ở cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Quảng Trị" giai đoạn 2022 – 2026

- Đ/c PGĐ Nguyễn Huy Hùng dự thảo luận về "xây dựng mức hỗ trợ theo quy định tại Thông tư số 53/2022/TT-BTC ngày 12/8/2022 của Bộ Tài chính" (Đại diện LĐ Phòng QLVH&GĐ, QLDL cùng dự)

Phòng họp T1

Nhà khách

Tỉnh ủy

Sở Tài chính

Chiều

14h

14h

- Đ/c PGĐ Phan Văn Hóa họp triển khai công tác tổ chức Lễ khai mạc, bế mạc Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Quảng Trị lần thứ VIII năm 2021-2022 (Phòng QLTDTT)

- Đ/c PGĐ Nguyễn Huy Hùng cho ý kiến về sản phẩm văn hóa – điện ảnh theo đề nghị của Công an Cam Lộ (TP: Phòng QLVH&GĐ, Thanh tra cùng dự)

Phòng họp T1

Hội trường T3

Thứ 3

18/10

Sáng

7h30

7h30

7h30

- Đ/c PGĐ Nguyễn Huy Hùng dự khai mạc Hội thao trung đội dân quân cơ động năm 2022

- Đ/c PGĐ Hồ văn Hoan dự Hội nghị triển khai công tác chuyển đổi số ngành VH,TT&DL (TP: theo Giấy mời số 1654/GM-SVHTTDL ngày 17/10/2022)

- BTC Đại hội TDTT dự Lễ khai mạc Giải Quần vợt – ĐH TDTT tỉnh

Tiểu đoàn 43

(TX Quảng Trị)

Hội trường T3

Sân Quần vợt

Nguyễn Huệ

Chiều

14h

14h

- BGĐ Sở họp về phương án tự chủ các đơn vị sự nghiệp theo NĐ 60/NĐ-CP (TP: Đ/c Lựu PCVP, Trưởng các phòng QLVHGĐ, QLDSVH, QLTDTT; chuyên viên kế hoạch – tài chính Văn phòng Sở; Thủ trưởng, Trưởng phòng Hành chính – Tổng hợp và phụ trách kế toán các đơn vị sự nghiệp)

- Đ/c PGĐ Phan Văn Hóa dự Hội nghị trực tuyến của Chính phủ về kết quả thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm từ nay đến cuối năm 2022

Phòng họp T3

P.Hòa Bình

UBND tỉnh

Thứ 4

19/10

Sáng

8h

8h

- Đ/c PGĐ Nguyễn Huy Hùng dự Hội thảo tham vấn "Quy hoạch mạng lưới cơ sở văn hóa và thể thao thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045" (Đại diện LĐ P.QLVHGĐ, QLTDTT cùng dự)

- BGĐ Sở dự Hội nghị quán triệt nội dung hội nghị TW 6

VNPT Quảng Trị

HT Tỉnh ủy

Chiều

13h30

14h

14h

- Đ/c PGĐ Nguyễn Huy Hùng dự HN sơ kết đánh giá kết quả thực hiện ĐA của chính phủ giai đoạn 2019-2022 và "Ngày phụ nữ khởi nghiệp", trao tặng KNC "Vì sự phát triển của phụ nữ VN"

- BTC Đại hội TDTT dự Lễ khai mạc Giải Cầu lông – ĐH TDTT tỉnh

- Đ/c PGĐ Hồ Văn Hoan Họp thống nhất nội dung xây dựng mức hỗ trợ theo quy định tại Thông tư số 53/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính (Đại diện LĐ P.QLDL cùng dự)

Nhà khách

Tỉnh ủy

NTĐ Đa năng

Sở NNPTNT

Thứ 5

20/10

Sáng

8h

8h

- Đ/c PGĐ Hồ Văn Hoan tiếp công dân định kỳ tháng 10

- Đ/c PGĐ Nguyễn Huy Hùng thẩm định cấp phép trò chơi điện tử (Phòng QLVHGĐ, Thanh tra Sở cùng đi)

Tp.Đông Hà

Chiều

15h

- Đ/c PGĐ Nguyễn Huy Hùng đón và làm việc với lãnh đạo Cục Di sản văn hóa (Phòng QLDSVH cùng đi)

Hướng Hóa

Thứ 6

21/10

Sáng

7h30

7h30

- BTC Đại hội TDTT dự Lễ khai mạc Giải Bóng chuyền nam – ĐH TDTT tỉnh

- Đ/c PGĐ Nguyễn Huy Hùng dự khai mạc lớp tập huấn thực hiện Dự án Mô hình di sản kết nối (Phòng QLDSVH cùng dự)

NTĐ Đa năng

Hướng Hóa

Chiều

14h

- Đ/c PGĐ Phan Văn Hóa họp Tiểu ban thi đua khen thưởng – Đại hội TDTT tỉnh

Phòng họp T1

Thứ 7

22/10

Sáng

Chiều

CN

23/10

Sáng

Chiều

*Ghi chú:(Lịch đột xuất trong tuần, Văn phòng Sở sẽ thông báo đến tập thể và cá nhân liên quan)

- 7h30 ngày 18/10/2022: Đ/c Nguyễn Viết Bắc – CVP, đ/c Trần Thị Lệ Hằng – CVVP dự lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tổ chức năm 2022 tại Hội trường Tỉnh ủy

- 7h30 ngày 18/10/2022: Đ/c Nguyễn Đăng Hiển – CVVP dự mở hòm công đức tại Ban QLDT Thành cổ Quảng Trị

- 8h ngày 20/10/2022: Đại diện Lãnh đạo Phòng Quản lý Du lịch dự hội thảo lấy ý kiến và chuyển giao sử dụng sản phẩm của dự án “Xây dựng cơ sở dữ liệu về biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Quảng Trị” tại Ks Hữu Nghị

Đang truy cập: 2

Hôm nay: 457

Tổng lượt truy cập: 7.187.420