Chi tiết - Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch

Đăng kýđể xem những gì bạn bè của bạn thích.

Thời gian

Nội dung hoạt động

Địa điểm

Ghi chú

Thứ 2

19/12

Sáng

8h

- Đ/c…dự khai mạc xây dựng mô hình bảo tồn giá trị văn hóa phi vật thể “dân ca, dân vũ” tại làng bản của đồng bào dân tộc PaKô (Ủy quyền Đại diện LĐ P.QLDSVH, QLVHGĐ dự)

UBND xã Tà Rụt

Chiều

15h

- Đ/c…dự họp giải quyết đề nghị của UBND huyện Hướng Hóa về việc đề nghị điều chỉnh cục bộ chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt tại Quyết định số 2177/QĐ-UBND ngày 18/8/2021 của UBND tỉnh (Ủy quyền Đại diện LĐ P.QLDL dự)

Sở TNMT

Thứ 3

20/12

Sáng

8h

8h

8h

8h

- Đ/c GĐ Sở tiếp công dân định kỳ tháng 12 (Ủy quyền Chánh thanh tra tiếp)

- Đ/c Nguyễn Huy Hùng tham dự Tọa đàm, giao lưu hữu nghị với các chuyên gia, doanh nghiệp Hàn Quốc đang làm việc tại Quảng Trị năm 2022

- Đ/c…dự Hội thảo khoa học chia sẻ kinh nghiệm phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn huyện Hướng Hóa năm 2022 (Ủy quyền Đại diện LĐ P.QLDL dự)

- Đ/c…dự Khai mạc xây dựng mô hình Chuyện trạng Vĩnh Hoàng tại xã Vĩnh Tú, huyện Vĩnh Linh (Ủy quyền Đại diện LĐ P.QLDSVH, QLVHGĐ dự)

Phòng Tiếp công dân Sở

Ks SG-ĐH

Xã Hướng Tân

Hướng Hóa

UBND xã Vĩnh Tú

Chiều

14h

- Đ/c PGĐ Nguyễn Huy Hùng họp Hội đồng thẩm định phim (TP: Theo Quyết định số 3765/QĐ-UBND ngày 23/11/2021 của UBND tỉnh)

HT Tầng 3

Thứ 4

21/12

Sáng

7h30

- BGĐ dự công bố Quyết định bổ nhiệm cán bộ (Toàn thể công chức, người lao động cơ quan Văn phòng Sở cùng dự)

Phòng họp T3

Chiều

14h

- BGĐ họp đánh giá kết quả thực hiện cam kết năm 2022, đề xuất nội dung thực hiện cam kết năm 2023 của tập thể lãnh đạo các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở với Ban Giám đốc Sở (Trưởng các phòng, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở cùng dự)

Phòng họp T1

Thứ 5

22/12

Sáng

8h

- BGĐ dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Trưởng, phó các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở cùng dự)

P.Hiền Lương

UBND tỉnh

Chiều

14h

14h

14h

- Đ/c GĐ Sở dự Lễ bế mạc Năm Du lịch quốc gia – Quảng Nam 2022 và Khai mạc Năm Quốc gia khởi nghiệp – Quảng Nam 2023

- Đ/c PGĐ Hồ Văn Hoan dự họp xử lý những vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng thực hiện Dự án “Phát triển cơ sở hạ tầng du lịch hỗ trợ cho tăng trưởng toàn diện khu vục tiểu vùng sông Mê-Kông mở rộng - giai đoạn 2” (Đại diện Văn phòng Sở cùng dự)

- Đ/c PGĐ Nguyễn Huy Hùng dự phiên làm việc của UBND tỉnh với UBND huyện Cam Lộ về tình hình KT-XH và việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia (Đại diện LĐ Phòng QLVH&GD, Phòng QLDS cùng dự)

Quảng Nam

Hội trường UBND thị trấn Cửa Việt

UBND huyện

Cam Lộ

00131

Thứ 6

23/12

Sáng

8h

- Hội nghị kiểm điểm, đánh giá tập thể, cá nhân Chi bộ Văn phòng Sở

Phòng họp T3

Chiều

14h

- Đại hội Công đoàn CSTV cơ quan Văn phòng Sở

Hội trường T3

Thứ 7

24/12

Sáng

Chiều

CN

25/12

Sáng

Chiều

Đang truy cập: 3

Hôm nay: 221

Tổng lượt truy cập: 4.632.260