Chi tiết - Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch

Thời gian

Nội dung hoạt động

Địa điểm

Ghi chú

Thứ 2

27/02

Sáng

7h30

8h

8h

- Đ/c GĐ Sở dự họp phiên toàn thể UBND tỉnh cho ý kiến đối với Báo cáo đề xuất chủ trưởng đầu tư dự án Đường tránh phía Đông thành phố Đông Hà (đoạn từ nút giao đường Nguyễn Hoàng đến Nam cầu sông Hiếu)

- Đ/c GĐ Sở dự Hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề “80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam (1943-2023) – Khởi nguồn và động lực phát triển”

- Đ/c PGĐ Hồ Văn Hoan, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy họp công bố quyết định giám sát quý I của Đảng ủy Sở (TP: Bí thư các Chi bộ, Thành viên Đoàn giám sát)

Phòng Hòa Bình UBND tỉnh

HT UBND tỉnh

Phòng họp T1

Chiều

14h

14h30

- Giao ban đầu tháng 3, Họp chi bộ Văn phòng (TP: toàn thể công chức, người lao động cơ quan văn phòng Sở)

- Đ/c PGĐ Nguyễn Huy Hùng dự làm việc với Đại sứ Cuba tại Việt Nam và Tổng Lãnh sự Cuba tại thành phố Hồ Chí Minh; thăm các địa điểm theo chương trình của đoàn (Đại diện Phòng QLVH&GĐ cùng dự)

Phòng họp T3

P.Hòa Bình

UBND tỉnh và các địa điểm khác

00131

Thứ 3

28/02

Sáng

7h

8h

8h

8h

8h

- Đ/c PGĐ Phan Văn Hóa dự Lễ khởi động tháng thanh niên và mít tinh hưởng ứng ngày động, thực vật hoang dã thế giới năm 2023

- Đ/c PGĐ Nguyễn Huy Hùng kiểm tra, khảo sát việc xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước tại Đakrông (Thành phần: Theo Kế hoạch số 229/KH-SVHTTDL ngày 21/2/2022)

- Đ/c PGĐ Hồ Văn Hoan tham dự buổi làm việc về Dự án Khu phức hợp nghỉ dưỡng biển Mũi Trèo

- Đ/c … dự lễ khai mạc Giải Bóng chuyền nữ huyện Triệu Phong 2023 (Ủy quyền phòng QL TDTT dự)

- Đ/c GĐ Sở dự buổi làm việc BTV Huyện ủy Gio Linh

TT VH-ĐA

Đakrông

Sở KHĐT

Triệu Phong

Gio Linh

00131

Chiều

14h

14h

15h

- Đ/c GĐ Sở dự kỳ họp thứ 15 của Hội đồng nhân dân tỉnh

- Đ/c PGĐ Hồ Văn Hoan làm việc với Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử Sở VH,TT&DL

- PGĐ Phan Văn Hóa kiểm tra hoạt động các Câu lạc bộ và điểm tập luyện Võ thuật trên địa bàn Thành phố Đông Hà (TP: Theo Quyết định số 22/QĐ-SVHTTDL ngày 16/02/2023)

HĐND tỉnh

Phòng họp T1

TP Đông Hà

Thứ 4

01/3

Sáng

8h

10h

- Đ/c GĐ Sở dự Lễ ra quân huấn luyện năm 2023

- Họp Hội đồng nâng lương trước thời hạn

Tiểu đoàn 43

TX Quảng Trị

Phòng họp T1

Chiều

14h

15h

- Đ/c GĐ, PGĐ Hồ Văn Hoan làm việc với Công ty Cổ phần Tập đoàn Sakae về thỏa thuận hợp tác

- PGĐ Phan Văn Hóa kiểm tra hoạt động các Câu lạc bộ và điểm tập luyện Võ thuật trên địa bàn Thị xã Quảng Trị (TP: Theo Quyết định số 22/QĐ-SVHTTDL ngày 16/02/2023)

Phòng họp T1

Thị xã Quảng Trị

Thứ 5

02/3

Sáng

7h

8h

- Đ/c PGĐ Phan Văn Hóa dự Khai mạc giải bóng đá nam, nữ thanh niên Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh năm 2023

- Đ/c PGĐ Nguyễn Huy Hùng kiểm tra, khảo sát việc xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước tại Cam Lộ (Thành phần: Theo Kế hoạch số 229/ KH-SVHTTDL ngày 21/2/2022)

Sân cỏ nhân tạo

Duy Đan

Cam Lộ

Chiều

14h

14h

15h

16h

- Đ/c PGĐ Nguyễn Huy Hùng họp về thống nhất quy trình thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 167/HĐND tỉnh (TP: Phòng QLDSVH, TTQLDT&BT tỉnh cùng dự)

- Đ/c PGĐ Hồ Văn Hoan, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy dự giám sát Chi bộ Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh (Thành viên Đoàn giám sát cùng dự)

- PGĐ Phan Văn Hóa kiểm tra hoạt động các Câu lạc bộ và điểm tập luyện Võ thuật trên địa bàn huyện Triệu Phong (TP: Theo Quyết định số 22/QĐ-SVHTTDL ngày 16/02/2023)

- Đ/c PGĐ Nguyễn Huy Hùng làm việc với Liên đoàn Lao động tỉnh về các nội dung phối hợp năm 2023 và bàn giao nhiệm vụ xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa cho Liên đoàn Lao động tỉnh (TP: Phòng QLVHGĐ, phòng QL TDTT cùng dự)

Phòng họp T3

TT VH-ĐA

Huyện Triệu Phong

Phòng họp tầng 1

Thứ 6

03/3

Sáng

8h

- Đ/c GĐ Sở dự Hội nghị quán triệt quy định số 58-QĐ/TW và hướng dẫn số 01-HD/BTCTW (CVP cùng dự)

HT Tỉnh ủy

Chiều

14h

15h

- Đ/c PGĐ Hồ Văn Hoan, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy dự giám sát Chi bộ Trung tâm Quản lý DT&BT tỉnh (Thành viên Đoàn giám sát cùng dự)

- PGĐ Phan Văn Hóa kiểm tra hoạt động các Câu lạc bộ và điểm tập luyện Võ thuật trên địa bàn huyện Vĩnh Linh (TP: Theo Quyết định số 22/QĐ-SVHTTDL ngày 16/02/2023)

TT DT&BT tỉnh

Huyện Vĩnh Linh

Thứ 7

04/3

Sáng

 

Chiều

CN

05/3

Sáng

7h

- Đ/c PGĐ Hồ Văn Hoan tham gia bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 2năm 2023 (từ 05/03-25/03/2023)

Nghệ An

Chiều

Đang truy cập: 1

Hôm nay: 200

Tổng lượt truy cập: 5.584.969