Chi tiết - Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch

Thời gian

Nội dung hoạt động

Địa điểm

Ghi chú

Thứ 2

14/8

Sáng

8h

9h30

10h30

- Giao ban tuần 33 (TP: BGĐ; Trưởng, phó các phòng thuộc Sở)

- Họp Ban Giám đốc Sở cho ý kiến về việc cử đại biểu dự Hội nghị Tuyên dương gương điển hình tiên tiến trong lĩnh vực văn hoá toàn quốc năm 2023 (Đại diện LĐ Phòng QLVH&GĐ, VP Sở cùng dự)

- Họp Hội đồng thi đua khen thưởng Sở

Phòng họp T1

Phòng họp T1

Phòng họp T1

Chiều

14h

Đ/c PGĐ Nguyễn Huy Hùng làm việc với UBND huyện Cam Lộ thống nhất công tác phối hợp thi vẽ tranh trực tiếp "Giải thưởng mỹ thuật thiếu nhi Việt Nam" tỉnh Quảng Trị lần thứ XV, năm 2023 (Đại diện LĐ Phòng QLVH&GĐ cùng dự)

UBND huyện

Cam Lộ

00131

Thứ 3

15/8

Sáng

8h

8h

8h

- BGĐ Sở dự Khai mạc Lớp bồi dưỡng QLNN về công tác văn hoá cơ sở và gia đình năm 2023 (Đại diện LĐ các phòng thuộc Sở, Phòng QLVH&GĐ cùng dự)

- Đ/c PGĐ Nguyễn Huy Hùng dự họp lấy ý kiến các sở ban ngành, đơn vị liên quan góp ý hồ sơ quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích QGĐB Thành cổ Quảng Trị và những địa điểm lưu niệm sự kiện 81 ngày đêm năm 1972 (Phòng QLDSVH cùng dự)

- Đ/c GĐ Sở, PGĐ Hồ Văn Hoan dự  ội nghị phổ biến các văn bản mới nhằm đẩy nhanh phục hồi, tăng tốc phát triển du lịch Việt Nam hiệu quả, bền vững tại điểm cầu UBND tỉnh (Đại diện LĐ các phòng, đơn vị thuộc Sở cùng dự)

KS Đông Trường Sơn

Phòng họp T3

P. Hiền Lương UBND tỉnh

Chiều

13h30

14h

15h

- Đ/c PGĐ Nguyễn Huy Hùng dự Hội thảo “Phát huy vai trò của gia đình, dòng họ trong xây dựng xã hội học tập, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa và những phẩm chất tốt đẹp của con người Việt Nam trong thời kỳ mới” (trực tuyến)

- Đ/c PGĐ Hồ Văn Hoan dự họp thẩm định đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Vĩnh Linh đến năm 2040, định hướng đến năm 2050

- Đ/c GĐ Sở dự khảo sát thực trạng Nhà trưng bày tại Di tích quốc gia đặc biệt Địa đạo Vịnh Mốc (Đại diện LĐ Phòng QLDSVH, Trung tâm QLDT&BT tỉnh cùng dự)

Hội trường A

Tỉnh ủy

Sở Xây dựng

DT Vịnh Mốc

00131

Thứ 4

16/8

Sáng

8h

8h

- Đ/c GĐ Sở dự họp Ban chỉ đạo CCHC 6 tháng đầu năm 2023

- Đ/c PGĐ Phan Văn Hóa tham dự HN biểu dương điển hình tiêu biểu cấp tỉnh lần thứ VI (GĐ 2018-2023)

P. Hòa Bình

UBND tỉnh

TT VH-ĐA

Chiều

14h

- Đ/c PGĐ Phan Văn Hóa dự khai mạc Liên hoan dân vũ "Vũ điệu khỏe, đẹp" năm 2023

TT VH-ĐA

Thứ 5

17/8

Sáng

7h30

- Đ/c PGĐ Hồ Văn Hoan dự Khai mạc Lớp Bồi dưỡng công tác quản lý nhà nước về Du lịch năm 2023

KS Đông Trường Sơn

Chiều

Thứ 6

18/8

Sáng

8h

- Đ/c PGĐ Nguyễn Huy Hùng dự Tổng kết cuộc thi “Đại sứ văn hóa đọc” huyện Đakrông năm 2023 (Đại diện LĐ Phòng QLVH&GĐ cùng dự)

HT UBND huyện

Đakrong

00131

Chiều

14h

- Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm đối với BGĐ Sở (TP theo giấy mời riêng)

Hội trường T3

Thứ 7

19/8

Sáng

Chiều

CN

20/8

Sáng

Chiều

*Ghi chú: (Lịch đột xuất trong tuần, Văn phòng Sở sẽ thông báo đến tập thể và cá nhân liên quan)

- 14h ngày 14/8/2023: Đại diện LĐ Phòng QLVH&GĐ, QLDSVH dự lễ bế giảng lớp tập huấn bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, truyền dạy văn hoá phi vật thể cho đồng bào Pa Kô tại xã A Bung huyện Đakrông.

- Từ ngày 14-15/8: Thanh tra Sở kiểm tra hoạt động lễ, các dịch vụ văn hóa, dịch vụ du lịch tại Khu vực lễ hội La Vang (TP: Thanh tra Sở; Đại diện Phòng QLVH&GĐ).

- 8h ngày 15/8/2023: Đ/c Nguyễn Thị Phương, Trưởng phòng QLVH&GĐ tham gia Hội nghị báo cáo viên của Đảng uỷ khối.

- Từ ngày 15-17/8/2023: Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Trâm tham gia Đoàn giám sát đánh giá kết quả triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023 tại huyện Đakrông.

- 8h ngày 18/8/2023: Đ/c Nguyễn Thị Mỵ, đ/c Phạm Quốc Khánh dự tập huấn Luật Thanh tra năm 2022 và Nghị định số 43/2023/NĐ-CP tại Thanh tra tỉnh.

- Ngày 18-19/8/2023: Tổ chức chấm tranh "Giải thưởng mỹ thuật thiếu nhi Việt Nam" tỉnh Quảng Trị lần thứ XV, năm 2023 (Thành phần theo Quyết định).

Đang truy cập: 3

Hôm nay: 548

Tổng lượt truy cập: 7.192.306