Chi tiết - Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch

Thời gian

Nội dung hoạt động

Địa điểm

Ghi chú

Thứ 2

03/7

Sáng

7h30

8h

- Chào cờ đầu tháng 7/2023 (TP: Toàn thể công chức, người lao động cơ quan văn phòng Sở)

- Đ/c GĐ Sở, PGĐ Nguyễn Huy Hùng dự họp Ban tổ chức Liên hoan NTQC Rừng xanh vang tiếng Ta Lư

Phòng họp T3

Hướng Hóa

00131

Chiều

13h30

14h

19h30

- Đ/c PGĐ Hồ Văn Hoan dự lớp bồi dưỡng nghiệp vụ xây dựng Đảng cho các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc đảng ủy Khối năm 2023 (đến hết ngày 04/7/2023)

- Đ/c PGĐ Phan Văn Hóa dự học Lớp lãnh đạo cấp Sở năm 2023 (đến hết ngày 05/7/2023)

- BGĐ dự Khai mạc Liên hoan NTQC Rừng xanh vang tiếng Ta Lư (Đại diện LĐ các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở cùng dự)

Nhà khách

Tỉnh ủy

TP. Huế

SVĐ Hướng Hóa

Thứ 3

04/7

Sáng

8h

- Đ/c GĐ Sở dự Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương

HT UBND tỉnh

Chiều

Thứ 4

05/7

Sáng

8h

- Đ/c GĐ Sở dự Hội nghị trình bày phân tích kết quả Chỉ số PAPI tỉnh Quảng Trị của chuyên gia UNDP Việt Nam (Đ/c CVP cùng dự)

P.Hiền Lương

UBND tỉnh

Chiều

19h30

- BGĐ Sở dự Bế mạc Liên hoan NTQC Rừng xanh vang tiếng Ta Lư (Đại diện LĐ các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở cùng dự)

00131

Thứ 5

06/7

Sáng

8h

- BGĐ họp đánh giá công tác 6 tháng đầu năm, kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2023 (CVP, PCVP phụ trách tổng hợp, chuyên viên tổng hợp VPS cùng dự)

Phòng họp T1

Chiều

Thứ 6

07/7

Sáng

8h

8h

8h

- Đ/c GĐ Sở, PGĐ Nguyễn Huy Hùng dự làm việc với Ban VHXH HĐND tỉnh (Đại diện LĐ Phòng QLDSVH cùng dự)

- Đ/c PGĐ Phan Văn Hóa họp giao ban Quý II/2023 về công tác tiếp nhận, giải quyết TTHC trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh và triển khai Dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (Đại diện VPS cùng dự)

- Đ/c PGĐ Hồ Văn Hoan dự Đại hội lần thứ IV Công đoàn Viên chức tỉnh Quảng Trị, nhiệm kỳ 2023 - 2028 (Các đồng chí Đại biểu Công đoàn cơ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng dự)

Hội trường

 HĐND tỉnh

P.Hiền Lương

UBND tỉnh

CĐ VC tỉnh

Chiều

14h

19h30

- Đ/c PGĐ Phan Văn Hóa dự Đại hội Hội doanh nhân trẻ tỉnh Quảng Trị lần thứ V, nhiệm kỳ 2023-2028

- Đ/c GĐ dự Lễ kỷ niệm 55 năm ngày chiến thắng Khen Sanh – Giải phóng Hướng Hóa (09/71968-09/72023)

Ks SG-ĐH

SVĐ Hướng Hóa

00131

Thứ 7

08/7

Sáng

Chiều

CN

09/7

Sáng

Chiều

*Ghi chú: (Lịch đột xuất trong tuần, Văn phòng Sở sẽ thông báo đến tập thể và cá nhân liên quan)

- Từ ngày 03-05/7/2023: Đ/c Phương, Đ/c Quyên – Phòng QLVHGĐ, các bộ phận liên quan thực hiện nhiệm vụ tại Liên hoan NTQC Rừng xanh vang tiếng Ta Lư (theo Kế hoạch 1111/KH-SVHTTDL).

- Ngày 04/7/2023: Đại diện lãnh đạo Phòng QLDSVH dự khảo sát hai di tích Thành Cổ Quảng Trị và Đôi bờ Hiền Lương – Bến Hải cùng Ban VHXH HĐND tỉnh. 

- 8h ngày 4/7/2023: Đ/c Nguyễn Thị Mỵ, Phó Chánh thanh tra dự Hội nghị phổ biến Luật thực hiện dân chủ cơ sở, Luật Thanh tra tại Ks SG-ĐH

- Ngày 05/7/2023: Đ/c Trần Thị Kiều phục vụ in Giấy chứng nhận Liên hoan NTQC Rừng xanh vang tiếng Ta Lư tại Hướng Hóa.

- Ngày 05/7/2023: Đoàn Thanh tra làm việc với Phòng VH-TT huyện Gio Linh về kết quả thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật trong quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích, danh thắng tại huyện.

Đang truy cập: 4

Hôm nay: 475

Tổng lượt truy cập: 7.187.438