Chi tiết - Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch

Thời gian

Nội dung hoạt động

Địa điểm

Ghi chú

Thứ 2

06/11

Sáng

7h30

8h

- Chào cờ tháng 11/2023 (TP: Toàn thể công chức, người lao động CQVP Sở)

- BGĐ Sở họp giao ban Tuần 45 (TP: LĐ các phòng chuyên môn, Văn phòng, Thanh tra cùng dự)

Phòng họp T3

Phòng họp T3

Chiều

14h

- BGĐ Sở họp công tác TCCB, rà soát các nhiệm vụ chuyên môn (TP: đại diện lãnh đạo phòng QLDSVH, QLDL, Đ/c Hương – PCVP, Đ/c Hằng – CVVP cùng dự)

Phòng họp T1

Thứ 3

07/11

Sáng

8h

8h

- Đ/c PGĐ Sở Nguyễn Huy Hùng họp Hội đồng đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng. (TP: Theo Quyết định của Hội đồng)

- Đ/c PGĐ Sở Hồ Văn Hoan kiểm tra thực hiện công tác ủy quyền công tác kiểm tra, giám sát điều kiện tối thiểu về cơ sở vật chất kỹ thuật và dịch vụ của cơ sở lưu trú du lịch tại các huyện, thị xã, thành phố theo Quyết định số 273/QĐ-SVHTTDL ngày 23/12/2020. (TP: Phòng QLDL, đại diện Thanh tra, Văn phòng Sở cùng dự). 

Phòng họp T1

Các huyện, thị xã, thành phố

Từ ngày 07/11 đến 16/11/2023

Chiều

14h

14h

16h

- Đ/c PGĐ Sở Nguyễn Huy Hùng dự các hoạt động văn hoá, văn nghệ, TDTT tại xã Tà Rụt, huyện Đakrông (TP: theo Kế hoạch 629/KH-SVHTTDL ngày 20/4/2023)

- Đ/c GĐ Sở dự họp rà soát tiến độ giải ngân vốn đầu tư công quý IV năm 2023 thuộc lĩnh vực văn hóa, xã hội

- Đ/c GĐ Sở tham dự cuộc họp về công tác triển khai thực hiện DA "Phát triển cơ sở hạ tầng du lịch hỗ cho tăng trưởng toàn diện khu vực tiểu vùng Mê Công mở rộng, giai đoạn  2”

Xã Tà Rụt,

huyện Đakrông

P.Hòa Bình

UBND tỉnh

P.Hòa Bình

UBND tỉnh

Thứ 4

08/11

Sáng

7h30

8h

- Đ/c PGĐ Sở Nguyễn Huy Hùng dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc thôn Tà Rụt 2, xã Tà Rụt (TP: đại diện lãnh đạo phòng QLVHGĐ cùng dự)

- Đ/c PGĐ Hồ Văn Hoan tham dự cuộc họp về Đề án phát triển kinh tế ban đêm tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2023-2025, tầm nhìn đến năm 2030

NVH xã Tà Rụt, huyện Đakrông

P.Hiền Lương

UBND tỉnh

Chiều

14h

- Đ/c GĐ Sở dự làm việc với huyện Vĩnh Linh về đánh giá giữa nhiệm kỳ tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng - an ninh

UBND

huyện Vĩnh Linh

Thứ 5

09/11

Sáng

8h

8h

8h

- BGĐ Sở dự họp báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2023, kế hoạch nhiệm vụ năm 2024 ngành VH,TT&DL (TP: trưởng các phòng chuyên môn, Đ/c Hương – PCVP, Đ/c Lựu – PCVP, KTT cùng dự)

- Đ/c PGĐ Sở Hồ Văn Hoan dự Hội nghị phổ biến, triển khai các văn bản quy phạm pháp luật trên lĩnh vực Du lịch cho các doanh nghiệp kinh doanh lữ hành trên địa bàn tỉnh (TP: phòng Quản lý Du lịch cùng dự)

- Đ/c PGĐ Hồ Văn Hoan dự làm việc với đoàn công tác liên quan đến việc lập, hoàn thiện Quy hoạch vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung

Phòng Thạch Hãn UBND tỉnh

TP. Đông Hà

Sở KHĐT

Từ ngày 09/11 đến 10/11/2023

Chiều

14h

- BGĐ Sở thảo luận phương án tự chủ các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở (TP: Đ/c Lựu – KTT; Giám đốc TTVHĐA tỉnh, TTQLDT&BT tỉnh, Thư viện tỉnh; Trưởng đoàn Đoàn NTTT, Đ/c Phú – PGĐ TTHL&TĐTT tỉnh cùng dự)

Phòng họp T1

Thứ 6

10/11

Sáng

8h

8h

- Đ/c…họp lấy ý kiến của các Sở, ngành liên quan để hoàn chỉnh Đồ án quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích lịch sử quốc gia "Các địa điểm liên quan đến dinh Chúa Nguyễn (Ủy quyền đại diện LĐ P.QLDSVH dự)

- Đ/c PGĐ Nguyễn Huy Hùng làm việc về tình hình triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh

UBND huyện

Triệu Phong

HT UBND tỉnh

Chiều

14h

14h

14h

- Đ/c GĐ Sở, PGĐ Sở Phan Văn Hóa họp rà soát công tác chuẩn bị Giải vô địch Cầu lông các cây vợt xuất sắc quốc gia năm 2023 (TP: Ban Tổ chức giải, Đ/c Phong – Trưởng đoàn Đoàn NTTT tỉnh cùng dự)

- Đ/c GĐ Sở dự làm việc với huyện Gio Linh về đánh giá giữa nhiệm kỳ tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng - an ninh

- Đ/c PGĐ Sở Nguyễn Huy Hùng làm việc với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (TP: phòng Quản lý VH&GĐ cùng dự)

Phòng họp T3

UBND

huyện Gio Linh

Phòng họp T1

Thứ 7

11/11

Sáng

8h30

- Đ/c PGĐ Sở Phan Văn Hóa gặp mặt và chào xã giao Đoàn Đại sứ quán Hoa kỳ và Hiệp hội Paralympic Việt Nam (TP: Đại diện lãnh đạo phòng QLTDTT cùng dự)

Phòng họp T1

Chiều

CN

12/11

Sáng

Chiều

*Ghi chú: (Lịch đột xuất trong tuần, Văn phòng Sở sẽ thông báo đến tập thể và cá nhân liên quan)

- 14h, ngày 06/11/2023: Đ/c Quảng – PTP QLDSVH dự họp bàn xử lý đề xuất xây dựng Bia chiến công của Ban liên lạc truyền thống Sư đoàn 308 tại UBND TP. Đông Hà.

- 14h, ngày 07/11/2023: Đ/c Quảng – PTP QLDSVH dự cùng đoàn khảo sát TT QLDT&BT tỉnh tại Cao điểm 689 Khe Sanh, Hướng Hóa

* Dự kiến lịch tuần 46:

- BGĐ Sở làm việc với UBND thị xã Quảng Trị (TP: đại diện lãnh đạo phòng Quản lý VH&GĐ, Quản lý DSVH, Quản lý TDTT, Quản lý Du lịch, Trung tâm Quản lý Di tích và Bảo tàng tỉnh, BQL Di tích QGĐB Thành Cổ Quảng Trị cùng dự) tại Phòng họp 310 UBND TXQT.

- BGĐ Sở dự lễ ký kết chương trình phối hợp giữa Sở VH,TT&DL với Tỉnh đoàn giai đoạn 2023-2026 (TP: lãnh đạo Văn phòng, Thanh tra, các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở cùng dự) tại Hội trường tầng 3

- Đ/c GĐ Sở, PGĐ Sở Nguyễn Huy Hùng họp về hồ sơ di tích QGĐB “Hệ thống dẫn thủy cổ Gio An”; về việc giải quyết đơn kiến nghị (TP: Lãnh đạo phòng QLDSVH; đại diện LĐ Thanh tra Sở; BGĐ Trung tâm Quản lý DT&BT tỉnh cùng dự)

Đang truy cập: 1

Hôm nay: 67

Tổng lượt truy cập: 7.158.580