Chi tiết - Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch

Thời gian

Nội dung hoạt động

Địa điểm

Ghi chú

Thứ 2

11/9

Sáng

8h

- BGĐ Sở họp Giao ban tuần 37 (TP: Trưởng, phó các phòng chuyên môn, VP, Thanh tra, CV tổng hợp)

Phòng họp T1

Chiều

Thứ 3

12/9

Sáng

9h

- Đ/c GĐ Sở họp cho ý kiến về các nội dung liên quan đến vị trí đất xây dựng Trụ sở làm việc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Đ/c Hiển - CV VP cùng dự)

Phòng họp T1

Chiều

Thứ 4

13/9

Sáng

08h

08h

8h

- Đ/c GĐ Sở, PGĐ Phan Văn Hóa họp với Đảng ủy khối về Hội thao của Đảng ủy khối năm 2024 (TP: đại diện lãnh đạo P. QLTDTT và chuyên viên, TT Huấn luyện và TĐ TT tỉnh)

- Đ/c PGĐ Hồ Văn Hoan kiểm tra, thẩm định cơ sở lưu trú du lịch (TP: Theo QĐ số 87/QĐ-SVHTTDL ngày 09/4/2018)

- Đ/c GĐ, PGĐ Nguyễn Huy Hùng tham dự cuộc họp rà soát công tác chuẩn bị tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ, các sự kiện lớn năm 2023 (Đại diện LĐ P.QLVHGĐ, P.QLDSVH, Đoàn NTTT, Trung tâm QLDTBT, TT VH-ĐA)

Phòng họp T1

KS ĐTS

P.Hiền Lương

UBND tỉnh

Chiều

14h

14h

- Đ/c PGĐ Nguyễn Huy Hùng họp thống nhất giải quyết nguồn kinh phí thực hiện Nghị quyết số 167/NQ-HĐND (TP: Lãnh đạo P. QLDSVH, đ/c Lựu – PCVP cùng dự)

- Đ/c GĐ Sở tham dự hội nghị triển khai thực hiện việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025

Phòng họp T1

HT UBND tỉnh

Thứ 5

14/9

Sáng

8h

9h

10h

- BGĐ Sở dự họp thảo luận dự toán năm 2024 của Thư viện tỉnh (TP: đại diện lãnh đạo P.QLVHGĐ, Kế toán trưởng Sở, BP KHTC Sở, Thủ trưởng và PT kế toán đơn vị cùng dự)

- BGĐ Sở dự họp thảo luận dự toán năm 2024 của Đoàn Nghệ thuật truyền thống tỉnh (TP: đại diện lãnh đạo P.QLVHGĐ, Kế toán trưởng Sở, BP KHTC Sở, Thủ trưởng và PT kế toán đơn vị cùng dự)

- Đ/c Hồ Văn Hoan - PGĐ Sở dự cuộc họp với Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch về việc thẩm định đề cương các nhiệm vụ thuộc Kế hoạch xúc tiến, quảng bá và hỗ trợ phát triển du lịch năm 2023 (Đại diện lãnh đạo và chuyên viên phòng QLDL, đại diện LĐ VP cùng dự)

Phòng họp T1

Phòng họp T1

TP. Hà Nội

00131

Sân bay

Chiều

14h

14h

- Đ/c …..dự họp cung cấp thông tin và số liệu đầu vào các ngành, lĩnh vực phục vụ tính toán chỉ tiêu GRDP quý III và 9 tháng năm 2023 tỉnh Quảng Trị (TP: ủy quyền đại diện lãnh đạo phòng Quản lý Du lịch, chuyên viên tổng hợp dự)

- BGĐ Sở dự họp thảo luận dự toán năm 2024 của Trung tâm VHĐA tỉnh (TP: đại diện lãnh đạo P.QLVHGĐ, P. QLDSVH, Kế toán trưởng Sở, BP KHTC Sở, Thủ trưởng và PT kế toán đơn vị cùng dự)

Cục Thống kê

Phòng họp T1

Thứ 6

15/9

Sáng

08h

08h30

- Đ/c GĐ Sở; PGĐ Hồ Văn Hoan dự họp cho ý kiến chỉ đạo dự thảo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 82 của Chính phủ; dự thảo Đề cương Đề án du lịch canh nông (TP: phòng Quản lý Du lịch cùng dự)

- Đ/c GĐ Sở dự Công bố Quyết định thanh tra (TP: Đại diện LĐ Văn phòng Sở cùng dự)

Phòng họp T1

Thanh tra tỉnh

Chiều

13h30

14h

15h

- BGĐ Sở dự họp thảo luận dự toán năm 2024 của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh (TP: đại diện lãnh đạo P.QLTDTT, Kế toán trưởng Sở, BP KHTC Sở, Thủ trưởng và PT kế toán đơn vị cùng dự) 

- Đ/c GĐ Sở dự Lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Sở Tài nguyên – Môi trường

- BGĐ Sở dự họp thảo luận dự toán năm 2024 của Trung tâm QLDT&BT tỉnh (TP: đại diện lãnh đạo P. QLDSVH, Kế toán trưởng Sở, BP KHTC Sở, Thủ trưởng và PT kế toán đơn vị cùng dự)

Phòng họp T1

Nhà khách

Tỉnh ủy

Phòng họp T1

Thứ 7

16/9

Sáng

7h30

- Đ/c PGĐ Nguyễn Huy Hùng dự lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Trường THPT Đông Hà

Trường THPT

Đông Hà

Chiều

CN

17/9

Sáng

Chiều

*Ghi chú: (Lịch đột xuất trong tuần, Văn phòng Sở sẽ thông báo đến tập thể và cá nhân liên quan)

- Từ ngày 11-12/9/2023: Đ/c Nguyễn Lâm Bảo Trân – CV P.QLVHGĐ tập huấn bình đẳng giới và kiến thức, kỷ năng xử lý các trường hợp hợp bạo lực giới đối với người khuyết tật tại Ks ĐTS

- Từ ngày 12/9 – 15/9/2023: Thanh tra Sở, đại diện Phòng Quản lý DSVH thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật trong quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích, danh thắng tại thành phố Đông Hà.

- Từ ngày 13-14/9/2023: Đ/c Trần Thị Kiều – Văn thư dự lớp bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư, lưu trữ năm 2023 tại Sở Nội vụ

- Từ ngày 13-14/9/2023: Đ/c Nguyễn Thị Thanh Trâm tham dự tập huấn nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ các cấp trong công tác quản lý, tổ chức triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế -xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tại Tp Huế

- 8h ngày 14/9/2023: Đại diện LĐ Thanh tra Sở dự Tọa đàm về những khó khăn vướng mắc trong 5 năm triển khai và tổ chức thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017 tại KS Mường Thanh

- 8h ngày 15/9/2023: Đại diện Phòng QLDSVH tham quan Di tích quốc gia đặc biệt Địa đạo Vịnh Mốc cùng Đoàn Sở Giáo dục và Thể thao tỉnh Savannakhet, Lào

Đang truy cập: 5

Hôm nay: 169

Tổng lượt truy cập: 7.191.926