Chi tiết - Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch

Thời gian

Nội dung hoạt động

Địa điểm

Ghi chú

Thứ 2

24/6

Sáng

8h

8h

10h

- Ban Giám đốc Sở họp giao Tuần 26 (TP: Trưởng, phó các phòng chuyên môn, Văn phòng, Thanh tra, KTT, CVTH cùng dự)

- Đ/c Giám đốc Sở dự tiếp xúc cử tri

- Ban Giám đốc Sở họp công tác tổ chức (TP: Đ/c Bắc - CVP, Đ/c Hằng – CVVP cùng dự)

Phòng họp tầng 1

H. Hướng Hóa

Phòng họp tầng 1

00131

Chiều

13h30

14h

14h

- Đ/c Giám đốc Sở dự làm việc với Thanh tra Bộ Nội vụ (TP: Đ/c Bắc - CVP, Đ/c Hằng – CVVP cùng dự)

- Đ/c PGĐ Sở Phan Văn hóa họp triển khai công tác tổ chức Ngày hội đạp xe Vì Hòa bình (TP: phòng Quản lý TDTT, các bộ phận phục vụ theo KH phân công)

- Đ/c PGĐ Sở Nguyễn Huy Hùng làm việc với Tỉnh đoàn Quảng Trị về việc tổ chức thắp nến tri ân, Lễ hoa đăng trong Chương trình “Ước nguyện hòa bình” (TP: Đ/c Long – Chánh Thanh tra, đại diện lãnh đạo phòng Quản lý Văn hóa và Gia đình, Quản lý Di sản văn hóa, Trung tâm Quản lý Di tích và Bảo tàng tỉnh cùng dự)

Sở Nội vụ

Hội trường tầng 3

Tỉnh đoàn

Thứ 3

25/6

Sáng

7h30

8h

- Đ/c PGĐ Sở Nguyễn Huy Hùng dự Lễ ra mắt Tập sách “Khát vọng Hòa bình”

- Đ/c Giám đốc Sở dự làm việc của Tổ đại biểu HĐND tỉnh Quảng Trị

VP Chi hội Nhà văn Việt Nam

UBND huyện Hướng Hóa

00131

Chiều

14h

14h

14h

- Đ/c PGĐ Sở Hồ Văn Hoan dự Lễ ký kết chương trình phối hợp về phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

- Đ/c Giám đốc Sở làm việc với Giáo hội Phật Giáo tỉnh QT về việc tổ chức Lễ cầu siêu trong Chương trình “Ước nguyện hòa bình” (TP: Đ/c Long – Chánh Thanh tra, đại diện lãnh đạo phòng Quản lý Văn hóa và Gia đình, Quản lý Di sản văn hóa, Quản lý Du lịch, Trung tâm Quản lý Di tích và Bảo tàng tỉnh cùng dự)

- Đ/c PGĐ Sở Nguyễn Huy Hùng dự làm việc với Báo Nhân Dân về phối hợp tổ chức Chương trình nghệ thuật "Khát vọng Hòa bình (TP: Đại diện LĐ P.QLVHGĐ cùng dự)

KS Công đoàn

Phòng họp tầng 1

P.Thống Nhất

UBND tỉnh

Thứ 4

26/6

Sáng

8h

8h

- Đ/c Giám đốc Sở họp triển khai một số nhiệm vụ liên quan thực hiện 05 dự án chỉnh trang (TP: Đ/c Nương – PTPQLDSVH, Đ/c Hiển – PCVP, Đ/c Đặng Hương – KTT cùng dự)

- Đ/c PGĐ Sở Nguyễn Huy Hùng dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 (TP: Đại diện lãnh đạo P.QLVHGĐ, P.QLDSVH cùng dự)

Phòng họp tầng 1

Hội trường

Tỉnh ủy

Chiều

14h

- Đ/c PGĐ Sở Nguyễn Huy Hùng tham dự “Ngày hội gia đình năm 2024”

Nhà khách

Tỉnh ủy

Thứ 5

27/6

Sáng

7h30

8h

- Đ/c GĐ Sở tham dự chương trình chào mừng Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 và Biểu dương các gia đình tiêu biểu năm 2024 (TP: Đại diện LĐ P.QLVHGĐ cùng dự)

- Đ/c PGĐ Sở Hồ Văn Hoan dự Hội nghị tập huấn tình nguyện viên phục vụ Lễ hội Vì Hòa bình năm 2024 (TP: đại diện lãnh đạo phòng Quản lý Văn hóa và Gia đình, Quản lý Di sản văn hóa, Quản lý Du lịch cùng dự)

Hội trường

 Nhà thiếu nhi

Nhà khách

Tỉnh ủy

Chiều

14h

- Đ/c GĐ Sở, PGĐ Sở Phan Văn Hóa kiểm tra công tác trang trí, chuẩn bị tại các điểm tổ chức Ngày hội Đạp xe Vì Hòa bình và chạy chương trình lễ xuất quân (TP: Phòng QLTDTT, TT HL&TĐTT tỉnh cùng đi)

Các địa điểm

00131

Thứ 6

28/6

Sáng

8h

8h

8h

- Họp Ban Tổ chức Lễ hội Vì Hòa bình năm 2024 (TP: thành viên Ban Tổ chức, các tiểu ban phục vụ Lễ hội cùng dự)

- Đ/c PGĐ Sở Nguyễn Huy Hùng dự Lễ công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023

- Đ/c PGĐ Sở Phan Văn Hóa dự tập huấn trọng tài Ngày hội đạp xe Vì Hòa bình

UBND tỉnh

UBND huyện Cam Lộ

Hội trường tầng 3

00131

Chiều

14h

14h

18h

- Đ/c Giám đốc Sở tham dự kỳ họp thứ 25 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026

- Đ/c Giám đốc Sở, Đ/c PGĐ Sở Phan Văn Hóa họp chuyên môn Ngày hội Đạp xe Vì Hòa bình (TP: Phòng Quản lý TDTT, lãnh đạo TTHL&TĐ TT tỉnh cùng dự)

- Đ/c PGĐ Sở Phan Văn Hóa tham dự sự kiện “Ngày Quốc tế Yoga năm 2024”

HĐND tỉnh

Hội trường lớn TTVHĐA tỉnh

QT Giải phóng

TX Quảng Trị

00131

Thứ 7

29/6

Sáng

5h30

- Ban Giám đốc Sở dự Lễ khai mạc Ngày hội Đạp xe Vì hoà bình (TP: Đại diện lãnh đạo các phòng chuyên môn; các bộ phận phục vụ theo KH phân công)

DT ĐB Hiền Lương – Bến Hải

00131

Chiều

CN

30/6

Sáng

5h30

- Ban Giám đốc Sở dự Lễ khai mạc Giải đua xe đạp tỉnh Quảng Trị năm 2024 “Điểm đến Hoà Bình” (TP: Đại diện lãnh đạo các phòng chuyên môn; các bộ phận phục vụ theo KH phân công)

QT Giải phóng

TX Quảng Trị

00131

Chiều

Đang truy cập: 1

Hôm nay: 529

Tổng lượt truy cập: 7.187.492