Chi tiết - Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch

Thời gian

Nội dung hoạt động

Địa điểm

Ghi chú

Thứ 2

08/4

Sáng

8h

10h

- Đ/c Giám đốc Sở, Đ/c PGĐ Sở Phan Văn Hóa tham dự Lễ Khai mạc Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Quảng Trị lần thứ VII năm 2024 (TP: theo Giấy mời số 743/GM-BTC ngày 03/4/2024)

- Ban Giám đốc Sở họp rà soát công tác chuẩn bị Lễ hội Thống nhất non sông năm 2024 (TP: đại diện lãnh đạo Văn phòng, phòng Quản lý VH&GĐ, phòng Quản lý TDTT, Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh tỉnh, Đoàn NTTT tỉnh, Trung tâm Quản lý Di tích và Bảo tàng tỉnh, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TT tỉnh cùng dự)

Nhà thi đấu

Đa năng

Phòng họp tầng 1

Chiều

14h

15h

- Đ/c PGĐ Sở Nguyễn Huy Hùng làm việc với Hội Người Khuyết tật, Nạn nhân da cam, BTNKT và BVQTE tỉnh (TP: Đ/c Quyên – PTP Quản lý VH&GĐ cùng dự)

- Ban Giám đốc Sở họp cho ý kiến về công tác tổ chức cán bộ (TP: Đ/c Hương – PCVP, đ/c Hằng - CVVP)

HT Hội NKT

Phòng họp tầng 1

Thứ 3

09/4

Sáng

7h

- Đ/c Giám đốc Sở, Đ/c PGĐ Sở Nguyễn Huy Hùng dự Lễ phát động Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Quảng Trị năm 2024;  Khai mạc Hội thi trưng bày tư liệu xếp mô hình sách nghệ thuật (TP: đại diện lãnh đạo các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc S, Đ/c Trâm – CV PQLVH&GĐ cùng dự)

Thư viện tỉnh

Chiều

14h

15h30

- Đ/c Giám đốc Sở, Đ/c PGĐ Sở Nguyễn Huy Hùng họp báo cáo công tác chuẩn bị Lễ hội Thống nhất non sông năm 2024 (TP: lãnh đạo phòng Quản lý Văn hóa và Gia đình phòng Quản lý Thể dục Thể thao cùng dự)

- Ban Giám đốc Sở dự Lễ ký kết Chương trình phối hợp tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình, giai đoạn 2024-2026, triển khai nhiệm vụ phối hợp năm 2024 giữa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch với Đoàn TNCSHCM tỉnh (TP: lãnh đạo các phòng chuyên môn, Văn phòng, Thanh tra, đại diện lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp, CVTH cùng dự)

UBND tỉnh

Hội trường tầng 3

Thứ 4

10/4

Sáng

7h

7h

7h

- Đ/c PGĐ Sở Phan Văn Hoá tham dự Đại hội Hiệp hội Paralympic Việt Nam, nhiệm kỳ VI (2024-2029) (TP: Đ/c Tuấn – CV Phòng QLTDTT cùng đi)

- Đ/c PGĐ Sở Nguyễn Huy Hùng dự Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam tại tỉnh Quảng Trị năm 2024 (TP: Đại diện Phòng Quản lý VH&GĐ cùng dự)

- Đ/c… dự Khai mạc "Giải thưởng Mỹ thuật Thiếu nhi Việt Nam" thị xã Quảng Trị lần thứ XVII, năm 2024 (Ủy quyền đại diện lãnh đạo Phòng Quản lý VH&GĐ dự)

TP. Hà Nội

Thư viện tỉnh

Nhà thiếu nhi,

TX Quảng Trị

Từ ngày 10-13/4/2024

Chiều

14h

- Đ/c Giám đốc Sở dự Hội nghị giao ban xây dựng cơ bản toàn tỉnh Quý I/2024

HT UBND tỉnh

Thứ 5

11/4

Sáng

7h

6h

8h

8h

- Đ/c Giám đốc Sở đi công tác tại Hà Nội.

- Đ/c PGĐ Hồ Văn Hoan khảo sát di tích và điểm du lịch tại động Pa Thiên -Voi Mẹp - Hướng Sơn

- Đ/c …dự Chương trình làm việc của Ban VH-XH, khảo sát một số di tích lịch sử đến địa bàn huyện Gio Linh (Ủy quyền đại diện lãnh đạo Phòng Quản lý DSVH dự)

- Đ/c PGĐ Nguyễn Huy Hùng họp phiên toàn thể UBND tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội và quốc phòng - an ninh Quý I năm 2024 và tham gia ý kiến đối với các nội dung trình kỳ họp thứ 24 của HĐND tỉnh khóa VIII

TP. Hà Nội

H. Hướng Hóa

Huyện Gio Linh

HT UBND tỉnh

Từ ngày 11-13/4/2024

Chiều

14h

14h

15h

18h30

- Đ/c … dự họp xây dựng kế hoạch tổ chức Ngày Quốc tế Yoga năm 2024 tại Quảng Trị (TP: ủy quyền đại diện lãnh đạo phòng Quản lý TDTT dự)

- Đ/c …. dự họp đánh giá kết quả hoạt động trong năm 2023, xây dựng kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2024 và tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện CVĐ "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" giai đoạn 2019 – 2024 (TP: ủy quyền đại diện lãnh đạo phòng Quản lý Du lịch dự)

- Đ/c PGĐ Sở Nguyễn Huy Hùng dự Bế mạc "Giải thưởng Mỹ thuật Thiếu nhi Việt Nam" thị xã Quảng Trị lần thứ XVII, năm 2024 (TP: đại diện lãnh đạo phòng Quản lý VHGĐ cùng dự)

- Đ/c PGĐ Sở Nguyễn Huy Hùng dự Hội thi Kể chuyện theo sách (TP: Đại diện lãnh đạo các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở, Đ/c Trâm – CV PQLVH&GĐ cùng dự)

Sở Ngoại vụ

UBMTTQVN tỉnh

Nhà thiếu nhi,

TX Quảng Trị

Thư viện tỉnh

00131

Thứ 6

12/4

Sáng

8h

- Đ/c… dự Hội nghị giới thiệu, phổ biến Luật Đất đai số 31/2024/QH15 (TP: ủy quyền đại diện lãnh đạo phòng Quản lý Di sản văn hóa dự)

HT UBND tỉnh

Chiều

14h

15h

- Đ/c PGĐ Nguyễn Huy Hùng tham dự cuộc họp về phương án thiết kế nâng cấp, tôn tạo các di tích Quốc gia đặc biệt (TP: Đại diện LĐ P.QLDSVH, TT QLDT&BT cùng dự)

- Đ/c….dự Lễ Bế mạc Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Quảng Trị lần thứ VII năm 2024 (TP: Ủy quyền đại diện Lãnh đạo P.QLTDTT dự)

P.Hòa Bình

UBND tỉnh

Sở GD-ĐT

Thứ 7

13/4

Sáng

Chiều

CN

14/4

Sáng

Chiều

*Ghi chú: (Lịch đột xuất trong tuần, Văn phòng Sở sẽ thông báo đến tập thể và cá nhân liên quan)

- Ngày 09/4/2024: Thanh tra Sở, đại diện Văn phòng Sở, đại diện phòng Quản lý Di sản văn hóa kiểm tra tình hình hoạt động thực hiện chức năng, nhiệm vụ các Ban Quản lý di tích Sân bay Tà Cơn, Nhà tù Lao Bảo thuộc Trung tâm Quản lý Di tích và Bảo tàng tỉnh.

- Từ ngày 09/4 -12/4/2024: Đ/c Hương – KTT, Đ/c Hiển - CVVP xét duyệt quyết toán NSNN năm 2023 đơn vị Trung tâm QL DTBT tỉnh.

- Từ ngày 09/4 – 13/4/2024: Đ/c Duyên - PTPQLDL, Đ/c Ngọc - CVPQLDL tham gia Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam - VITM Hà Nội 2024 và dự Hội nghị triển khai công tác xúc tiến du lịch năm 2024 tại TP. Hà Nội.

- Từ ngày 09-10/4/2024: Đ/c An – CVVP tham gia diễn tập thực chiến về an toàn thông tin mạng năm 2024 tại HT Sở TTTT

- 8h30 ngày 12/4/2024: Đại diện LĐ P.QLDSVH dự họp cho ý kiến thống nhất nội dung ghi trên văn bia di tích Căn cứ Khe Mương (xã Hải Sơn) tại Phòng VHTT Hải Lăng

- 7h ngày 12/4/2024: Đ/c Lực tham gia khảo sát phục vụ phát triển sản phẩm du lịch nông thôn năm 2024  tại huyện Đakrông, Gio Linh.

Đang truy cập: 2

Hôm nay: 45

Tổng lượt truy cập: 7.158.558