Chi tiết - Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch

Ngày 01/7/2022, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1720/QĐ-UBND về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông lĩnh vực Nghệ thuật biểu diễn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị.

Tải Quyết định tại đây: Quyết định

Đang truy cập: 1

Hôm nay: 1164

Tổng lượt truy cập: 6.579.517