Chi tiết - Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch

Căn cứ Quyết định số 878/QĐ-UBND ngày 14/4/2021 của UBND tỉnh về việc Ban hành quy chế hoạt động Cổng thông tin Phản ánh hiện trường Quảng Trị; Công văn số 382/STTTT-TTCNTTTT ngày 12/5/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông về hướng dẫn cài đặt và sử dụng App “Phản ánh hiện trường” dành cho công dân; Để thuận lợi cho mọi công dân tương tác với Cổng thông tin phản ánh hiện trường –Trung tâm Giám sát điều hành thông minh tỉnh Quảng Trị (IOC), Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã triển khai đến toàn thể công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành.

 

Theo đó, các phòng, đơn vị tổ chức phổ biến, quán triệt đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động thuộc phòng, đơn vị và các cá nhân, tổ chức có liên quan các nội dung hướng dẫn cài đặt và sử dụng ứng dụng (app) “Phản ánh hiện trường” trên điện thoại thông minh dành cho công dân. Công chức, viên chức, người lao động yêu cầu cài đặt và tăng cường sử dụng ứng dụng “Phản ánh hiện trường” để phản ánh các hoạt động trên địa bàn tỉnh khi nhận thấy các vấn đề bất cập.

 

 

Mỗi công chức, viên chức và người lao động thông qua hoạt động thực thi công vụ khuyến khích các tổ chức, công dân đóng góp ý kiến hệ thống Phản ánh hiện trường hoạt động có hiệu quả đồng thời vừa góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước của ngành./.

Văn phòng

 

Đang truy cập: 2

Hôm nay: 565

Tổng lượt truy cập: 7.187.528