Chi tiết - Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch

Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) là chỉ số đánh giá và xếp hạng chính quyền các tỉnh, thành của Việt Nam về chất lượng điều hành kinh tế và xây dựng môi trường kinh doanh thuận lợi cho việc phát triển doanh nghiệp. Chỉ số PCI cao đồng nghĩa với việc mang lại lợi ích thiết thực cho các doanh nghiệp và cũng là cách quảng bá để địa phương thu hút đầu tư từ bên ngoài.

 

Xác định CCHC là một trong những giải pháp quan trọng để tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp và các nhà đầu tư khi đến Quảng Trị nên những năm gần đây, công tác CCHC trên địa bàn tỉnh đã có sự chuyển biến rõ nét. Tỉnh đã tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ về CCHC, tăng cường kỷ luật, kỷ cương công vụ, đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong việc hoàn thành các nhiệm vụ được tỉnh giao. Đồng thời, tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền về CCHC, tăng cường công tác kiểm soát TTHC, kết hợp thực hiện CCHC gắn với hiện đại hóa nền hành chính. Các phần mềm CCHC như “Quản lý văn bản và hồ sơ công việc”, “Một cửa điện tử”… được đầu tư đã giúp công tác chỉ đạo điều hành hiệu quả, nhanh chóng giữa UBND với các sở, ngành, địa phương trong tỉnh. Tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp tiết kiệm thời gian và chi phí, đồng thời công khai kết quả và quá trình luân chuyển hồ sơ đang giải quyết, giúp người dân, doanh nghiệp và người quản lý giám sát chặt chẽ quá trình xử lý, góp phần ngăn chặn tiêu cực.

 

Nhờ vậy, theo kết quả điều tra của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), trong giai đoạn từ 2016-2020, PCI của tỉnh tăng từ hạng 43/63 năm 2016 lên thứ hạng 41/63 năm 2020. Các chỉ số thành phần trong bộ chỉ số PCI của tỉnh đa phần có xu hướng tăng nhẹ trong những năm gần đây, đặc biệt là một số chỉ số nằm trong nhóm các tỉnh khá cao, như chỉ số tính minh bạch đứng thứ 4/63 tỉnh, thành phố; chỉ số tiếp cận đất đai xếp thứ hạng 20/63 tỉnh, thành phố…Riêng trong năm 2020, doanh nghiệp đã ghi nhận sự cải cách lớn về thủ tục hành chính, thời gian thực hiện các thủ tục hành chính được rút ngắn, chính quyền các cấp có sự đồng hành, hỗ trợ nên các khó khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp được tháo gỡ kịp thời. Chỉ số CCHC, chỉ số PAPI của tỉnh năm 2020 đạt 44,78 điểm, nằm trong nhóm điểm số cao nhất, xếp thứ 6/63 tỉnh, thành phố trên cả nước.

 

CCHC, nâng cao chỉ số PCI có tác động rất lớn đến phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh. Thực hiện CCHC, nâng cao chỉ số PCI nhằm hoàn thiện hệ thống thể chế hành chính, cơ chế, chính sách phù hợp với thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Xóa bỏ về cơ bản các thủ tục hành chính mang tính quan liêu, rườm rà, gây phiền hà cho doanh nghiệp và Nhân dân, hoàn thiện các thủ tục hành chính mới theo hướng công khai, đơn giản và thuận tiện cho Nhân dân. Do vậy, việc CCHC có ý nghĩa rất lớn trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, cải thiện quan hệ giữa các cơ quan hành chính nhà nước với người dân, doanh nghiệp, đảm bảo tính công khai, minh bạch trong giải quyết công việc của Nhân dân, góp phần phòng, chống tham nhũng hiệu quả trong cán bộ, công chức.

 

Đồng thời, CCHC, nâng cao chỉ số PCI cũng là một nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị- xã hội nhằm giúp cơ quan nhà nước hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn, phục vụ tốt hơn cho tổ chức, doanh nghiệp và người dân. Bởi vậy CCHC, nâng cao chỉ số PCI luôn được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong phát triển kinh tế-xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Đặc biệt, công tác CCHC trong lĩnh vực đầu tư và cấp phép kinh doanh có nhiều chuyển biến tích cực, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh công khai, minh bạch và thuận lợi cho doanh nghiệp. Việc đơn giản hóa này sẽ giảm số lượng các thủ tục hành chính phải tuân theo, do đó môi trường đầu tư của tỉnh sẽ được thuận lợi hơn, thông thoáng hơn, góp phần giảm chi phí xã hội và tăng năng suất lao động. Với những tác động tích cực như vậy nên hằng năm, tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các nhiệm vụ, giải pháp về CCHC, nâng cao chỉ số PCI theo kế hoạch đề ra. Công tác CCHC của tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực hơn, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh công khai, minh bạch, bình đẳng và thuận lợi cho doanh nghiệp.

 

 

Người dân tra cứu thông tin tại bộ phận một cửa -Ảnh: N.K

 

Mục tiêu đề ra tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 là phấn đấu chỉ số PCI nằm trong nhóm các tỉnh, thành phố có chất lượng điều hành khá của cả nước. Từ đó, tạo môi trường kinh doanh thực sự thông thoáng, minh bạch, năng động và thuận lợi cho các thành phần kinh tế tham gia đầu tư kinh doanh, nhằm thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp, đảm bảo sự phát triển kinh tế- xã hội bền vững của tỉnh trong giai đoạn tiếp theo. Để đạt mục tiêu đặt ra, nhiều giải pháp sẽ được tỉnh triển khai trong đó CCHC được chú trọng thực hiện. Để đẩy mạnh CCHC, các sở, ban, ngành sẽ theo dõi, tập trung triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của các cấp về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển, cải cách thủ tục hành chính… Nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, hạn chế tối đa tình trạng doanh nghiệp phải liên hệ làm thủ tục nhiều lần, khắc phục tình trạng quá hạn trong giải quyết thủ tục hành chính. Thực hiện hiệu quả nguyên tắc “4 tại chỗ” tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh; cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở cấp huyện, thị xã, thành phố và cấp xã. Đồng thời, đảm bảo thực thi đúng, đầy đủ những quy định về điều kiện kinh doanh đã được đơn giản hóa, không tự đặt thêm điều kiện mới dưới mọi hình thức. Tiếp tục rà soát, cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính, thường xuyên rà soát để cắt giảm và đề xuất cắt giảm các thủ tục hành chính không cần thiết, gây phiền hà, nhất là các thủ tục hành chính liên quan trực tiếp đến hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh, như đăng ký thành lập doanh nghiệp, chấp thuận chủ đầu tư, giao đất, cho thuê đất, cấp phép xây dựng…

 

Xây dựng bộ cơ sở dữ liệu dùng chung để đơn giản hóa, cắt giảm thành phần thủ tục hành chính, giảm hồ sơ phải nộp khi tham gia giải quyết các thủ tục hành chính tại cơ quan nhà nước, giảm chi phí cho doanh nghiệp. Đổi mới hình thức công khai thủ tục hành chính, nghiên cứu hình thức sơ đồ hóa quy trình các bước thực hiện thủ tục hành chính để doanh nghiệp dễ hiểu, dễ tiếp cận.

 

Lệ Như- Báo Quảng Trị

Đang truy cập: 2

Hôm nay: 525

Tổng lượt truy cập: 7.187.488