Chi tiết - Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch

Nhằm giúp công chức, người lao động nâng cao hiểu biết về cải cách hành chính nhà nước và đề xuất các sáng kiến, giải pháp nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính của Sở nói riêng và của tỉnh nói chung, ngày 28/10/2021, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch số 1380/KH-SVHTTDL về việc tổ chức Cuộc thi tìm hiểu cải cách hành chính nhà nước năm 2021.

 

Theo đó, Toàn thể công chức, người lao động thuộc Sở (trừ các công chức trong Ban tổ chức cuộc thi) tham gia dự thi sẽ trả lời 20 câu hỏi về Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030. Đề xuất các sáng kiến, giải pháp về cải cách hành cách hành chính; những biện pháp, mô hình, cách làm mới trên lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch đem lại hiệu quả trong công tác cải cách hành chính của ngành trong thời gian tới. Các giải pháp nâng cao trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của Thủ trưởng các phòng chuyên môn thuộc Sở trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính; nâng cao nhận thức, phát huy vai trò, trách nhiệm người đứng đầu, đội ngũ cán bộ, công chức.  Giải pháp nâng cao thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính theo Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 và các Đề án, kế hoạch cải cách hành chính của tỉnh. Giải pháp sáng kiến trong công tác tuyên truyền cải cách hành chính, giáo dục, nâng cao nhận thức đối với công chức trong thực thi công vụ, nâng cao vai trò giám sát của các tổ chức, cá nhân trong thực hiện cải cách hành chính đối với cơ quan; góp phần nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, tích cực thúc đẩy sự nghiệp phát triển của ngành. Nghiên cứu đề xuất dịch vụ công trực tuyến mức độ cao (mức độ 3 và mức độ 4) trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của tỉnh (https://dichvucong.quangtri.gov.vn) trên lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch.  Đề xuất các giải pháp tuyên truyền, khuyến khích, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính qua mạng, quy trình nội bộ và tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính phục vụ Trung tâm Phục vụ hành chính công…

 

Ban Tổ chức sẽ trao 01 giải nhất: 1.000.000 đồng; 01 giải nhì: 500.000 đồng; 01 giải ba: 300.000 đồng cho các cá nhân có thành tích cao trong tham dự cuộc thi.

 

Ban Biên tập

Đang truy cập: 4

Hôm nay: 466

Tổng lượt truy cập: 7.192.224