Chi tiết - Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch

Sáng nay 19/7, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính (CCHC) của Chính phủ chủ trì phiên họp trực tuyến lần thứ 5 để tổng kết công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ thời gian tới. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam dự phiên họp tại điểm cầu Quảng Trị.

Báo cáo tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà thông tin, trong 6 tháng đầu năm 2023, các bộ, ngành, thành viên Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ đã có nhiều nỗ lực, quyết tâm trong việc tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ triển khai các nhiệm vụ, giải pháp quan trọng nhằm phấn đấu thực hiện thắng lợi những mục tiêu đề ra.

Công tác tuyên truyền, kiểm tra CCHC tiếp tục được quan tâm. Thông qua kiểm tra, các địa phương đã kịp thời phát hiện, xử lý và chỉ đạo xử lý đối với 126/176 nhóm vấn đề tồn tại, hạn chế, góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ CCHC. Công tác cải cách thể chế có nhiều đổi mới. Các cấp, ngành, đơn vị, địa phương đã nỗ lực làm tốt công tác cải cách thủ tục hành chính.

Trong quý II/2023, các cơ quan hành chính trong nước đã tiếp nhận hơn 84,5 triệu hồ sơ, qua đó xem xét, giải quyết gần 82,5 triệu hồ sơ. Theo thống kê của Văn phòng Chính phủ, đến nay, có 31,16% kết quả giải quyết TTHC đã được cấp bản điện tử có giá trị pháp lý để tái sử dụng; 66,48% hồ sơ TTHC được số hóa.

Bộ Nội vụ tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành hoàn thiện quy định về tổ chức bộ máy. Các bộ, cơ quan ngang bộ hoàn thành việc rà soát, đánh giá và đề xuất sửa đổi, bổ sung nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan mình theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối trung gian và đáp ứng nguyên tắc, tiêu chí thành lập tổ chức phù hợp với quy định đề ra.

Công tác cải cách chế độ công vụ và cải cách tài chính công được chú trọng. Việc xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số có những bước tiến mới. Với sự nỗ lực vượt bậc, đến nay, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã kết nối chính thức với 13 đơn vị bộ, ngành; 1 doanh nghiệp nhà nước; 3 doanh nghiệp viễn thông và 63 địa phương để khai thác thông tin phục vụ công tác quản lý và giải quyết TTHC cho người dân, tổ chức…

Tại phiên họp, các thành viên Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ và lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương, đơn vị liên quan đã tập trung trao đổi, thảo luận về tình hình triển khai, những kết quả đạt được của công tác CCHC 6 tháng đầu năm 2023.

Những tồn tại, hạn chế trong công tác CCHC cũng được các đại biểu thẳng thắn chỉ rõ như: cơ chế, chính sách, pháp luật trên một số lĩnh vực CCHC còn thiếu đồng bộ; TTHC trên một số lĩnh vực còn nhiều rào cản, quy định chồng chéo; việc ban hành quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC và chỉnh sửa hệ thống thông tin giải quyết TTHC tại một số bộ, ngành, địa phương còn chậm; việc kết nối, khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong giải quyết TTHC bộc lộ nhiều vướng mắc, bất cập…

Các đại biểu thống nhất cao với phương hướng, nhiệm vụ CCHC 6 tháng cuối năm 2023. Theo đó, các bộ, ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh việc rà soát, ban hành các giải pháp cụ thể, thiết thực và tạo đột phá mạnh mẽ để nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ CCHC được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao.

Tiếp tục phát huy vai trò và nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các bộ, ngành, địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai nhiệm vụ CCHC; tập trung ưu tiên nguồn lực đẩy mạnh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho người dân, doanh nghiệp, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội…

Các thành viên Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ, Chủ tịch UBND các cấp tiếp tục tham mưu, chỉ đạo triển khai một cách mạnh mẽ, quyết liệt, đồng bộ công tác CCHC tại bộ, ngành, địa phương mình. Các bộ, cơ quan đẩy nhanh tiến độ rà soát, sắp xếp, kiện toàn chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của các cơ quan, đơn vị trực thuộc, đáp ứng tiêu chí theo quy định của Chính phủ.

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, các bộ, cơ quan chủ động ban hành hoặc đề xuất các văn bản quy phạm pháp luật thúc đẩy CCHC, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số, phục vụ người dân, doanh nghiệp; tiếp tục đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ; tăng cường rà soát, tháo gỡ những rào cản về thể chế, cơ chế; tập trung chuyển đổi số theo lộ trình của Chính phủ…

Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, thời gian qua, Đảng, Nhà nước ta luôn xác định đẩy mạnh CCHC, tăng cường phân cấp, phân quyền, xây dựng tổ chức bộ máy nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả là nhiệm vụ trọng tâm, đột phá chiến lược.

 

Các đại biểu tham dự phiên họp tại điểm cầu Quảng Trị - Ảnh: Q.H

Theo Thủ tướng, thời gian qua, với sự đoàn kết, quyết tâm, nỗ lực cao từ Chính phủ, thành viên ban chỉ đạo và các cấp, ngành, địa phương, đơn vị liên quan, công tác CCHC tiếp tục được triển khai tích cực, đồng bộ trên cả 6 nội dung gồm: cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; cải cách chế độ công vụ; cải cách tài chính công; xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số.

Trong đó, công tác cải cách thể chế, cải cách TTHC, tinh giản bộ máy, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh có nhiều bước tiến. Những kết quả đạt được đã góp phần quan trọng vào sự ổn định, phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Tuy nhiên, công tác CCHC ở nước ta hiện nay vẫn còn những điểm tồn tại, hạn chế cần sớm khắc phục.

Để phát huy kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu cần ưu tiên rà soát lại các văn bản quy phạm pháp luật, xem nội dung nào còn vướng mắc, vướng mắc ở đâu, trách nhiệm thuộc về ai; tiếp tục CCHC nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho người dân, doanh nghiệp

Có sự tuyên dương, khen thưởng cán bộ làm công tác CCHC có nhiều nỗ lực, thành tích xuất sắc, đồng thời xử lý các trường hợp vi phạm; làm tốt công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát; phát huy vai trò, vị trí của thành viên ban chỉ đạo và người đứng đầu; tăng cường đối thoại, giải quyết những những khó khăn, vướng mắc trong công tác CCHC; tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả…

Quang Hiệp - báo Quảng Trị

Đang truy cập: 1

Hôm nay: 418

Tổng lượt truy cập: 7.158.506