Chi tiết - Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch

Ngày 07/9/2023, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch số 1538/KH-SVHTTDL về việc tổ chức cuộc thi "Tìm hiểu về cải cách hành chính" trên phần mềm Kahoot.

Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Trị

Theo đó, toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành đều có thể tham gia dự thi với nội dung tìm hiểu về các quy định, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, của tỉnh về Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030; các quy định của pháp luật về các nội dung liên quan đến cải cách hành chính; các nội dung liên quan đến Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS); Kế hoạch số 1479/KH-SVHTTDL ngày 17/11/2021 về công tác cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch số 73/KH-SVHTTDL ngày 18/01/2023 về công tác cải cách hành chính năm 2023; các mô hình, sáng kiến về cải cách hành chính đã và đang được triển khai có hiệu quả tại cơ quan, đơn vị, địa phương…

Người dự thi tham gia thi trực tuyến trên phần mềm Kahoot tại địa chỉ https://kahoot.it/. Phần thi gồm 20 câu hỏi trắc nghiệm với nội dung về cải cách hành chính. Mỗi câu hỏi có 4 đáp án, người dự thi có 30 giây suy nghĩ và lựa chọn đáp án để trả lời. 03 người dự thi có nhiều câu trả lời đúng và thời gian trả lời nhanh nhất sẽ giành chiến thắng (gồm 01 giải nhất, 01 giải nhì, 01 giải ba) và được nhận các phần quà của Ban Tổ chức cuộc thi.

Dự kiến cuộc thi sẽ được tổ chức vào đầu tháng 10/2023.

Cuộc thi là dịp tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về cải cách hành chính đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực, nâng cao kiến thức của đội ngũ công chức, viên chức, người lao động về cải cách hành chính; đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác tuyên truyền cải cách hành chính trong toàn ngành, phát huy tính năng động, sáng tạo của công chức trong việc tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Thúy An - Văn phòng Sở

Đang truy cập: 1

Hôm nay: 561

Tổng lượt truy cập: 7.188.186