Chi tiết - Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch

Nằm trong kế hoạch mở lớp truyền dạy dân ca cho cơ sở, trong thời gian từ ngày 27/2/2024 đến ngày 01/4/2024 Trung tâm Văn hoá - Điện ảnh tỉnh mở 3 lớp truyền dạy dân ca Bình Trị Thiên, hướng dẫn kỹ năng hô thai và trình diễn bộ môn nghệ thuật Bài chòi cho cơ sở tại 3 địa điểm đó là: Xã Vĩnh Long huyện Vĩnh Linh; Phường 3, Thị xã Quảng Trị và Thôn Bích La Đông xã Triệu Thành huyện Triệu Phong.

 

 

 

Mỗi lớp học có 20 học viên đến từ các thôn, xã, khu phố của địa phương được truyền dạy. Với thời gian 07 ngày cho mỗi lớp học, các học viên đã được truyền đạt những kiến thức, kỹ năng cơ bản về hát dân ca, cách luyến láy, phách nhịp trong hát dân ca Bình Trị Thiên và kỹ năng hô thai, trình diễn nghệ thuật Bài chòi. Thông qua giáo trình truyền dạy lần này, các học viên được học các điệu Lý, điệu Khách, ca Huế, các điệu hò Khoan, hò Hụi, kể Vè, ngâm thơ, đặc biệt là Hò Giã gạo (hò đối đáp) Quảng Trị đã được công nhận văn hóa phi vật thể Quốc gia. Hầu hết các học viên nhiệt tình, tham gia đầy đủ các buổi học, tích cực rèn luyện, trao đổi kinh nghiệm tiếp thu các kiến thức được truyền dạy, có những học viên đã thể hiện được sự thuần thục trong các nội dung sau khi được truyền dạy về hát dân ca và trình diễn nghệ thuật diễn xướng về hô thai Bài chòi.

 

Các học viên sau khi được truyền dạy sẽ  trở về địa phương và vận dụng vào hoạt động văn nghệ quần chúng ở cơ sở từ đó đưa phong trào văn hoá văn nghệ ở địa phương ngày một phát triển trong đời sống cộng đồng, góp phần nâng cao mức hưởng thụ và đời sống văn hoá tinh thần của Nhân dân. 

                                              Mỹ Hạnh - Phòng Nghiệp Vụ Văn hóa - Trung tâm VH-ĐA tỉnh

                                             

 

Đang truy cập: 2

Hôm nay: 388

Tổng lượt truy cập: 7.158.476