Chi tiết - Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch

Chiều ngày 28/02/2024, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ trong tâm ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2024. Đồng chí Lê Minh Tuấn – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở và các đồng chí trong Ban Giám đốc Sở chủ trì Hội nghị.

Tham dự hội nghị có các đồng chí Trưởng, phó các phòng chuyên môn, Thanh tra Sở, Văn phòng Sở; Ban Giám đốc các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở, đại diện lãnh đạo phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm VHTT-TDTT các huyện, thị xã, thành phố và toàn thể công chức, người lao động cơ quan Văn phòng Sở.

Ảnh: Đồng chí Lê Minh Tuấn - Giám đốc Sở VH,TT&DL phát biểu tại hội nghị

Sau khi nghe đại diện lãnh đạo các phòng chuyên môn, Thanh tra Sở, Văn phòng Sở, các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm cần sự tham gia, phối hợp thực hiện của các địa phương trong năm 2024, các đại biểu tham dự hội nghị đã thảo luận, phát biểu ý kiến đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ. Bên cạnh đó, Hội nghị cũng đã nghe các đồng chí Phó Giám đốc Sở định hướng, chỉ đạo triển khai nhiệm vụ thuộc lĩnh vực phụ trách.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Lê Minh Tuấn – Giám đốc Sở đã biểu dương, ghi nhận những kết quả ngành đã đạt được trong năm 2023, đồng thời yêu cầu các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở, phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm VHTT-TDTT các huyện, thị xã, thành phố tiếp thu ý kiến của Ban Giám đốc Sở để triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trong năm 2024 và tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch trong năm 2024. Các phòng chuyên môn chủ động tham mưu xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động ngay từ đầu năm 2024, trong đó cụ thể các nội dung, thời gian thực hiện, dự kiến sản phẩm đạt được để Phòng VH&TT, Trung tâm VHTT-TDTT các huyện, thị xã, thành phố có căn cứ để tham mưu chính quyền địa phương đồng ý chủ trương và kinh phí thực hiện.

Hai là, các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở cần phải đổi mới, sáng tạo trong việc tham mưu thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động, tăng tính tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Ba là, tập trung nghiên cứu, đổi mới trong việc tham mưu cấp ủy và chính quyền địa phương quan tâm đến việc nuôi dưỡng phong trào hoạt động văn hóa, thể thao trên địa bàn tỉnh. Theo đó, khi tham gia các hoạt động Văn hóa, Thể thao cấp tỉnh, các địa phương nên quan tâm đến quy mô và chất lượng. Đặc biệt, trong năm 2024, Sở VH,TT&DL tham mưu UBND tỉnh tổ chức các hoạt động Lễ hội Vì Hòa bình năm 2024. Đây là Lễ hội mang tầm quốc tế nhằm tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá góp phần nâng cao vị thế, hình ảnh, các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể, tài nguyên, sản phẩm du lịch về mảnh đất, con người Quảng Trị; thu hút du khách trong nước và quốc tế đến Quảng Trị, kêu gọi đầu tư góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Trị, do vậy, các địa phương tích cực phối hợp tham gia vào các hoạt động lễ. Ngoài ra có các hoạt động tiêu biểu như: “Giải thưởng Mỹ thuật Thiếu nhi Việt Nam” tỉnh Quảng Trị lần thứ XVI - năm 2024, Liên hoan nghệ thuật quần chúng “Bài ca Vĩnh Linh”, Giải Bóng chuyền nam, nữ… nhân kỷ niệm 70 năm truyền thống Vĩnh Linh…cũng cần sự phối hợp tích cực của các huyện, thị xã, thành phố.

Bốn là, huy động nhiều nguồn lực xã hội hóa (XHH) hoạt động văn hóa, thể thao, mở rộng và đa dạng hóa các hoạt động, phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của Nhân dân tại các địa phương. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả, sát thực tiễn, có trọng tâm trọng điểm để nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở cơ sở.

Năm là, tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa phi vật thể và văn hóa vật thể; triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung tại Nghị quyết số 167/NQ-HĐND ngày 09/11/2021 của HĐND tỉnh về “Đầu tư, tôn tạo, chống xuống cấp hệ thống di tích lịch sử văn hóa tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022-2025”; làm tốt hơn nữa công tác phân cấp quản lý đối với các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xếp hạng trên địa bàn tỉnh; quan tâm đến chất lượng của các lễ hội tại các địa phương, tăng cường thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường, cảnh quan di tích, tạo ấn tượng tốt với Nhân dân và du khách thập phương.

Sáu là, tận dụng tối đa sức mạnh của mạng xã hội, nâng cao hơn nữa chất lượng truyền thông, quảng bá các hình ảnh hoạt động của Ngành trên môi trường mạng; xây dựng, biên tập các tin, bài về các hoạt động của ngành cập nhật, đăng tải thường xuyên lên Cổng Thông tin điện tử của Sở VH,TT&DL và các địa phương.

Ảnh toàn cảnh hội nghị

Hội nghị đã diễn ra thành công tốt đẹp, các đại biểu thống nhất các nội dung với quyết tâm, đồng lòng, đồng sức tham mưu Ban Giám đốc Sở thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh và Bộ VH,TT&DL giao trong năm 2024./.

                                                                                                                                                           Văn phòng Sở

Đang truy cập: 1

Hôm nay: 62

Tổng lượt truy cập: 7.158.575