Chi tiết - Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch

Theo Thông báo số 113/TB-HĐTĐ ngày 16/8/2023, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng thứ 7/20 đơn vị sở, ban, ngành cấp tỉnh - tăng 7 bậc so với kết quả Chấm điểm chỉ số cải cách hành chính năm 2022.

Trong 6 tháng đầu năm, với sự chỉ đạo quyết liệt, đôn đốc thường xuyên của lãnh đạo Sở và sự quyết tâm, đồng lòng của các phòng, đơn vị, công tác cải cách hành chính của Sở được triển khai đồng bộ trên 6 lĩnh vực, phát huy được tính dân chủ, minh bạch, trách nhiệm trong đội ngũ công chức, viên chức; sự phối hợp giữa các phòng, đơn vị thuộc Sở được tăng cường và triển khai chặt chẽ, kịp thời. Hiệu quả từ công tác cải cách hành chính góp phần tạo được sự hài lòng đối với tổ chức, người dân trong quá trình liên hệ công tác.

Việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác đã mang lại nhiều kết quả tích cực, từng bước nâng cao chất lượng hoạt động của cơ quan hành chính. Cơ chế một cửa, một cửa liên thông hoạt động hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính của tổ chức và cá nhân.

Trong 6 tháng cuối năm, để tiếp tục cải thiện và nâng cao vị trí xếp hạng cải cách hành chính của Sở, các phòng, đơn vị cần tiếp tục phát huy kết quả đạt được, tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế, khắc phục tốt các tiêu chí chưa đạt điểm tối đa.

Văn phòng Sở

 

Đang truy cập: 3

Hôm nay: 131

Tổng lượt truy cập: 7.158.644