Thông tin liên lạc - Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch


 

# Họ tên Phòng ban/Đơn vị Chức danh Điện thoại Email
1 Lê Minh Tuấn Ban lãnh đạo Giám đốc 0914.13.8585 leminhtuan@quangtri.gov.vn
2 Nguyễn Huy Hùng Ban lãnh đạo Phó Giám đốc 0914.079.777 nguyenhuyhung@quangtri.gov.vn
3 Hồ Văn Hoan Ban lãnh đạo Phó Giám đốc 0943.363.435 hovanhoan@quangtri.gov.vn
4 Nguyễn Viết Bắc Văn phòng Chánh Văn phòng 0905.282.484 nguyenvietbac@quangtri.gov.vn
5 Nguyễn Thị Lựu Văn phòng Kế toán trưởng, Phó Chánh Văn phòng 0905.570.339 nguyenthiluu@quangtri.gov.vn
6 Lê Thị Lan Hương Văn phòng Phó Chánh Văn phòng 0935.806.608 lethilanhuong@quangtri.gov.vn
7 Trần Thị Lệ Hằng Văn phòng Chuyên viên Văn phòng 0985.849.059 tranthilehang.sovhttdl@quangtri.gov.vn
8 Đặng Thị Lan Hương Văn phòng Chuyên viên Văn phòng 0947.251.357 dangthilanhuong@quangtri.gov.vn
9 Nguyễn Đăng Hiển Văn phòng Chuyên viên Văn phòng 0949.819.559 nguyendanghien@quangtri.gov.vn
10 Nguyễn Thị Thúy An Văn phòng Chuyên viên Văn phòng 0944.580.357 Nguyenthithuyan.dtn@quangtri.gov.vn
11 Trần Thị Kiều Văn phòng Văn thư 0945.456.919 tranthikieu.sovhttdl@quangtri.gov.vn
12 Phan Thị Kim Oanh Văn phòng Thủ quỹ 0862.348.468 phanthikimoanh@quangtri.gov.vn
13 Đoàn Duy Long Văn phòng Lái xe 0914.699.678 doanduylong@quangtri.gov.vn
14 Võ Đình Long Thanh tra Sở Chánh thanh tra 0914.226.285 vodinhlong@quangtri.gov.vn
15 Nguyễn Thị Mỵ Thanh tra Sở Phó Chánh Thanh tra 0388.574.964 nguyenthimy.sovhttdl@quangtri.gov.vn
16 Phạm Quốc Khánh Thanh tra Sở Thanh tra viên 0905.207.222 phamquockhanh@quangtri.gov.vn
17 Nguyễn Thanh Tùng Phòng Quản lý Văn hóa và Gia đình Trưởng phòng Quản lý Văn hóa và Gia đình 0914.118.566 nguyenthanhtung@quangtri.gov.vn
18 Nguyễn Thị Phương Phòng Quản lý Văn hóa và Gia đình Phó Trưởng phòng Quản lý Văn hóa và Gia đình 0905.622.552 nguyenthiphuong.sovhttdl@quangtri.gov.vn
19 Nguyễn Thị Lệ Quyên Phòng Quản lý Văn hóa và Gia đình Chuyên viên Phòng Quản lý Văn hóa và Gia đình 0911.396.579 nguyenthilequyen@quangtri.gov.vn
20 Nguyễn Thị Thanh Trâm Phòng Quản lý Văn hóa và Gia đình Chuyên viên Phòng Quản lý Văn hóa và Gia đình 0945.620.368 nguyenthithanhtram@quangtri.gov.vn
21 Nguyễn Lâm Bảo Trân Phòng Quản lý Văn hóa và Gia đình Chuyên viên Phòng Quản lý Văn hóa và Gia đình 0977.465.234 nguyenlambaotran@quangtri.gov.vn
22 Nguyễn Thị Huyền Phòng Quản lý Văn hóa và Gia đình Chuyên viên Phòng Quản lý Văn hóa và Gia đình 0942.098.234 nguyenthihuyen.sovhttdl@quangtri.gov.vn
23 Lê Đình Hào Phòng Quản lý Di sản văn hóa Trưởng phòng Quản lý Di sản văn hóa 0916.024.069 ledinhhao@quangtri.gov.vn
24 Đào Văn Quảng Phòng Quản lý Di sản văn hóa Phó Trưởng phòng Quản lý Di sản văn hóa 0905.657.299 daovanquang@quangtri.gov.vn
25 Nguyễn Thị Nương Phòng Quản lý Di sản văn hóa Chuyên viên Phòng Quản lý Di sản văn hóa 0377.596.124 nguyenthinuong@quangtri.gov.vn
26 Ngô Lê Anh Thư Phòng Quản lý Di sản văn hóa Chuyên viên Phòng Quản lý Di sản văn hóa 0978.111.557 ngoleanhthu@quangtri.gov.vn
27 Lê Đỗ Như Hoài Phòng Quản lý Thể dục thể thao Trưởng phòng Quản lý thể dục thể thao 0903.516.499 ledonhuhoai@quangtri.gov.vn
28 Trịnh Khải Hoàn Phòng Quản lý Thể dục thể thao Phó Trưởng phòng Quản lý thể dục thể thao 0835.912.737 trinhkhaihoan@quangtri.gov.vn
29 Lê Chí Bình Phòng Quản lý Thể dục thể thao Chuyên viên Phòng Quản lý thể dục thể thao 0919.859.725 lechibinh@quangtri.gov.vn
30 Trương Thanh Tuấn Phòng Quản lý Thể dục thể thao Chuyên viên Phòng Quản lý thể dục thể thao 0935.960.063 truongthanhtuan@quangtri.gov.vn
31 Phan Thị Hương Phòng Quản lý Thể dục thể thao Chuyên viên Phòng Quản lý thể dục thể thao 0989.274.247 phanthihuong.dakrong@quangtri.gov.vn
32 Nguyễn Tiến Lực Phòng Quản lý du lịch Trưởng phòng Quản lý Du lịch 963155666 nguyentienluc@quangtri.gov.vn
33 Nguyễn Thị Duyên Phòng Quản lý du lịch Phó Trưởng phòng Quản lý Du lịch 935174974 nguyenthiduyen@quangtri.gov.vn
34 Đinh Thị Thúy Ly Phòng Quản lý du lịch Chuyên viên Phòng Quản lý Du lịch 915033017 dinhthithuyly@quangtri.gov.vn
35 Trần Thị Mỹ Ngọc Phòng Quản lý du lịch Chuyên viên Phòng Quản lý Du lịch 935743168 tranthimyngoc@quangtri.gov.vn

Đang truy cập: 1

Hôm nay: 22

Tổng lượt truy cập: 7.158.535