Lịch công tác - Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN GIÁM ĐỐC SỞ VH,TT&DL Từ ngày 03/7/2023 đến ngày 09/7/2023 (Tuần 27)

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN GIÁM ĐỐC SỞ VH,TT&DL Từ ngày 26/6/2023 đến ngày 02/7/2023 (Tuần 26)

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN GIÁM ĐỐC SỞ VH,TT&DL Từ ngày 19/6/2023 đến ngày 25/6/2023 (Tuần 25)

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN GIÁM ĐỐC SỞ VH,TT&DL Từ ngày 12/6/2023 đến ngày 18/6/2023 (Tuần 24)

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN GIÁM ĐỐC SỞ VH,TT&DL Từ ngày 05/6/2023 đến ngày 11/6/2023 (Tuần 23)

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN GIÁM ĐỐC SỞ VH,TT&DL Từ ngày 29/5/2023 đến ngày 04/6/2023 (Tuần 22)

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN GIÁM ĐỐC SỞ VH,TT&DL Từ ngày 22/5/2023 đến ngày 28/5/2023 (Tuần 21)

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN GIÁM ĐỐC SỞ VH,TT&DL Từ ngày 15/5/2023 đến ngày 21/5/2023 (Tuần 20)

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN GIÁM ĐỐC SỞ VH,TT&DL Từ ngày 08/5/2023 đến ngày 14/5/2023 (Tuần 19)

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN GIÁM ĐỐC SỞ VH,TT&DL Từ ngày 01/5/2023 đến ngày 07/5/2023 (Tuần 18)

« 1 2 3 4 5 6 »

Đang truy cập: 2

Hôm nay: 53

Tổng lượt truy cập: 6.575.757