Lịch công tác - Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN GIÁM ĐỐC SỞ VH,TT&DL Từ ngày 20/3/2023 đến ngày 26/3/2023 (Tuần 12)

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN GIÁM ĐỐC SỞ VH,TT&DL Từ ngày 13/3/2023 đến ngày 19/3/2023 (Tuần 11)

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN GIÁM ĐỐC SỞ VH,TT&DL Từ ngày 06/3/2023 đến ngày 12/3/2023 (Tuần 10)

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN GIÁM ĐỐC SỞ VH,TT&DL Từ ngày 27/02/2023 đến ngày 05/3/2023 (Tuần 09)

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN GIÁM ĐỐC SỞ VH,TT&DL Từ ngày 20/02/2023 đến ngày 26/02/2023 (Tuần 08)

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN GIÁM ĐỐC SỞ VH,TT&DL Từ ngày 13/02/2023 đến ngày 19/02/2023 (Tuần 07)

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN GIÁM ĐỐC SỞ VH,TT&DL Từ ngày 06/02/2023 đến ngày 12/02/2023 (Tuần 06)

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN GIÁM ĐỐC SỞ VH,TT&DL Từ ngày 30/01/2023 đến ngày 05/02/2023 (Tuần 05)

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN GIÁM ĐỐC SỞ VH,TT&DL Từ ngày 16/01/2023 đến ngày 29/01/2023 (Tuần 03, 04)

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN GIÁM ĐỐC SỞ VH,TT&DL Từ ngày 09/01/2023 đến ngày 15/01/2023 (Tuần 02)

« 1 2 3 4 5 6 7 »

Đang truy cập: 2

Hôm nay: 260

Tổng lượt truy cập: 7.155.443