Lịch công tác - Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN GIÁM ĐỐC SỞ VH,TT&DL Từ ngày 15/8đến ngày 21/8/2022 (Tuần 33)

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN GIÁM ĐỐC SỞ VH,TT&DL Từ ngày 08/8 đến ngày 14/8/2022 (Tuần 32)

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN GIÁM ĐỐC SỞ VH,TT&DL Từ ngày 30/5 đến ngày 05/6/2022 (Tuần 22)

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN GIÁM ĐỐC SỞ VH,TT&DL Từ ngày 06/6 đến ngày 12/6/2022 (Tuần 23)

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN GIÁM ĐỐC SỞ VH,TT&DL Từ ngày 20/6 đến ngày 26/6/2022 (Tuần 25)

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN GIÁM ĐỐC SỞ VH,TT&DL Từ ngày 13/6 đến ngày 19/6/2022 (Tuần 24)

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN GIÁM ĐỐC SỞ VH,TT&DL Từ ngày 27/6 đến ngày 03/7/2022 (Tuần 26)

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN GIÁM ĐỐC SỞ VH,TT&DL Từ ngày 27/6 đến ngày 03/7/2022 (Tuần 26)

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN GIÁM ĐỐC SỞ VH,TT&DL Từ ngày 21/3 đến ngày 27/3/2022

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN GIÁM ĐỐC SỞ VH,TT&DL (Từ ngày 17/01 đến ngày 23/01/2022)

« 1 2 3 4 5 6 7

Đang truy cập: 2

Hôm nay: 44

Tổng lượt truy cập: 7.158.557