Lịch công tác - Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN GIÁM ĐỐC SỞ VH,TT&DL Từ ngày 15/7/2024 đến ngày 21/7/2024 (Tuần 29)

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN GIÁM ĐỐC SỞ VH,TT&DL Từ ngày 08/7/2024 đến ngày 14/7/2024 (Tuần 28)

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN GIÁM ĐỐC SỞ VH,TT&DL Từ ngày 24/6/2024 đến ngày 30/6/2024 (Tuần 26)

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN GIÁM ĐỐC SỞ VH,TT&DL Từ ngày 17/6/2024 đến ngày 23/6/2024 (Tuần 25)

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN GIÁM ĐỐC SỞ VH,TT&DL Từ ngày 10/6/2024 đến ngày 16/6/2024 (Tuần 24)

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN GIÁM ĐỐC SỞ VH,TT&DL Từ ngày 03/6/2024 đến ngày 09/6/2024 (Tuần 23)

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN GIÁM ĐỐC SỞ VH,TT&DL (Phát lần 3) Từ ngày 27/5/2024 đến ngày 02/6/2024 (Tuần 22)

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN GIÁM ĐỐC SỞ VH,TT&DL Từ ngày 20/5/2024 đến ngày 26/5/2024 (Tuần 21)

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN GIÁM ĐỐC SỞ VH,TT&DL Từ ngày 13/5/2024 đến ngày 19/5/2024 (Tuần 20)

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN GIÁM ĐỐC SỞ VH,TT&DL Từ ngày 06/5/2024 đến ngày 12/5/2024 (Tuần 19)

1 2 3 4 5 6 7 8 »

Đang truy cập: 2

Hôm nay: 633

Tổng lượt truy cập: 7.188.258