Chi tiết - Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch

Thực hiện Kế hoạch số 180/KH-UBND ngày 29/9/2022 của  UBND tỉnh về thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm tỉnh giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị; Kế hoạch số 210/KH-UBND ngày 02/12/2022 của UBND tỉnh về thực hiện Chương trình Phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Triển khai kế hoạch hoạt động năm 2023 của Dự án hỗ trợ kỹ thuật “Quản lý rừng bền vững và Bảo tồn đa dạng sinh học “ được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phê duyệt tại Quyết định số 4357/QĐ-BNN-HTQT ngày 10/11/2021. Từ ngày 17-18/4/2023,Sở VHTTDL phối hợp với Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Tổ chức Helvetas Việt Nam tổ chức khảo sát thực địa để xây dựng kế hoạch xây dựng sản phẩm dịch vụ du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái và điểm du lịch tại miền tây Quảng Trị.

 

Cùng tham gia đoàn khảo sát có Đại diện Lãnh đạo Sở NN&PTNT, Sở VHTTDL và phòng chuyên môn thuộc Sở; Lãnh đạo Chi cục PTNT, các cán bộ phụ trách chương trình OCOP; đại diện Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch cùng một số doanh nghiệp kinh doanh dịch, UBND huyện Hướng Hoá cùng lãnh đạo phòng VHTT và phòng NN và PTNT. Chương trình có sự tham gia của ông Phạm Hải Quỳnh, Viện trưởng Viện Phát triển du lịch Châu Á, Chủ tịch Hội du lịch cộng đồng Việt Nam và đơn vị tư vấn Hevetas đồng hành khảo sát để giúp đỡ cộng đồng xây dựng sản phẩm du lịch. 

Qua 2 ngày khảo sát, đoàn đã đánh giá sơ bộ hiện trạng, thực trạng du lịch trên địa bàn để từ đó đề xuất giải pháp, kêu goi doanh nghiệp, dự án cùng chung tay để hỗ trợ bà con biết cách làm du lịch, đưa du lịch cộng đồng ngày càng phát triển, phù hợp với tình hình xu hướng hiện nay của khách du lịch.

Phòng Quản lý du lịch

Đang truy cập: 5

Hôm nay: 633

Tổng lượt truy cập: 7.192.391