Chi tiết - Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch

Thời gian

Nội dung hoạt động

Địa điểm

Ghi chú

Thứ 2

06/3

Sáng

7h30

8h

- Chào cờ đầu tháng 3/2023 (TP: Toàn thể công chức, người lao động cơ quan văn phòng Sở)

- Giao ban tuần 10/2023 (TP: BGĐ; Trưởng, phó các phòng thuộc Sở)

Phòng họp T3

Phòng họp T3

Chiều

14h

14h

14h

14h

- Đ/c PGĐ Nguyễn Huy Hùng dự phiên làm việc của Thường trực Tỉnh ủy với Ban Thường vụ Thành ủy Đông Hà

- Đ/c GĐ Sở làm việc với Đoàn Nghệ thuật Truyền thống tỉnh về việc triển khai thự hiện  nhiệm vụ phục vụ âm thanh, ánh sáng, sân khấu và màn hình Led trong chương trình nghệ thuật Giao thừa chào xuân 2023 (Kế toán trưởng, Kế toán phụ trách đơn vị; Đại diện Lãnh đạo, phụ trách kế toán Trung tâm VH-ĐA tỉnh cùng dự)

- Đoàn Giám sát Đảng ủy Sở giám sát tại Chi bộ Thư viện tỉnh (TP: Đoàn giám sát 01 theo Quyết định số 14-QĐ/ĐUS)

- Đoàn Giám sát Đảng ủy Sở giám sát tại Chi bộ Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT (TP: Đoàn giám sát 02 theo Quyết định số 14-QĐ/ĐUS)

Trụ sở Thành ủy Đông Hà

Phòng họp T1

Thư viện tỉnh

TT HL&TĐ TDTT

Thứ 3

07/3

Sáng

8h

8h

8h30

- Đ/c PGĐ Phan Văn Hóa dự phiên làm việc của Thường trực Tỉnh ủy với Ban Thường vụ Huyện ủy Cam Lộ

- Đoàn Giám sát Đảng ủy Sở giám sát tại Chi bộ Đoàn Nghệ thuật truyền thống tỉnh (TP: Đoàn giám sát 02 theo Quyết định số 14-QĐ/ĐUS)

- Đ/c PGĐ Nguyễn Huy Hùng họp bàn tổ chức các hoạt động kỷ niệm 27 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Ireland và Lễ thắp đèn xanh tại Quảng Trị (Đại diện Lãnh đạo Trung tâm Quản lý Di tích và Bảo tàng tỉnh cùng dự)

Phòng họp Huyện ủy Cam Lộ

Đoàn NTTT tỉnh

Sở Ngoại vụ

00131

Chiều

14h

14h

14h

15h

- Đ/c…làm việc với Liên doanh Quỹ Truth Assets Management và Công ty Cổ phần Tập đoàn Sakae về việc triển khai các nội dung trong thỏa thuận hợp tác giữa tỉnh Quảng Trị và Tập đoàn Sakae Việt Nam (Ủy quyền Đại diện LĐ Phòng QLDL dự)

- Đoàn Giám sát Đảng ủy Sở giám sát tại Chi bộ Văn phòng Sở (TP: Đoàn giám sát 02 theo Quyết định số 14-QĐ/ĐUS)

- Đ/c GĐ Sở tham dự cuộc họp để nghe Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến về các nội dung kinh tế - xã hội

- Đ/c PGĐ Phan Văn Hóa kiểm tra hoạt động các Câu lạc bộ và điểm tập luyện Võ thuật trên địa bàn huyện Gio Linh (TP: Theo Quyết định số 22/QĐ-SVHTTDL)

Phòng họp T1

Phòng họp T3

P.304

VP Tỉnh ủy

Gio Linh

Thứ 4

08/3

Sáng

8h

8h

8h

8h

- Đ/c PGĐ Phan Văn Hóa dự phiên làm việc của Thường trực Tỉnh ủy với Ban Thường vụ Huyện ủy Hướng Hóa

- Đ/c PGĐ Nguyễn Huy Hùng kiểm tra, khảo sát việc xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước tại TX Quảng Trị (TP: Theo Kế hoạch số 229/ KH-SVHTTDL ngày 21/2/2023)

- Đ/c GĐ dự Họp phiên toàn thể UBND tỉnh tham gia ý kiến đối với dự thảo các Báo cáo, Đề án trình kỳ họp thứ 16 - HĐND tỉnh khóa VIII

- Đ/c…dự phiên họp với các ngành liên quan về giải quyết kiến nghị xây dựng các hạng mục: Tháp chuông đền thờ và Bia đài "Mãi mãi tuổi 20" của Hội Truyền thống Cựu chiến binh Trung đoàn 27 Mặt trận B5 Quảng Trị tại di tích "Địa điểm lưu niệm trận địa súng phòng không Trung đoàn 27", thôn Phương Ngạn, xã Triệu Long (Ủy quyền Đại diện LĐ phòng QLDSVH dự)

Trụ sở Huyện ủy Hướng Hóa

TX Quảng Trị

HT UBND tỉnh

UBND huyện

Triệu Phong

00131

Chiều

Thứ 5

09/3

Sáng

Chiều

14h

14h30

15h

17h

- Đ/c PGĐ Nguyễn Huy Hùng dự họp nghe báo cáo công tác quản lý nhà nước về hội và việc chấp hành pháp luật về hội

- Đ/c GĐ Sở làm việc với Báo Công thương (Đại diện LĐ P.QLDL cùng dự)

- Đ/c PGĐ Phan Văn Hóa kiểm tra hoạt động các Câu lạc bộ và điểm tập luyện Võ thuật trên địa bàn huyện Hải Lăng (TP: Theo Quyết định số 22/QĐ-SVHTTDL ngày 16/02/2023)

- Đ/c PGĐ Phan Văn Hóa dự Hội nghị trực tuyến triển khai Chương trình hành động của Chính phủ về ngoại giao kinh tế năm 2023 (Đại diện LĐ Phòng QLDL cùng dự)

P.Hiền Lương

UBND tỉnh

Phòng họp T3

Hải Lăng

P.Thạch Hãn

UBND tỉnh

Thứ 6

10/3

Sáng

7h30

7h30

8h

9h

- Đ/c PGĐ Phan Văn Hóa dự chương trình Khởi động năm du lịch 2023 (Đại diện LĐ P.QLDL, Thanh tra Sở)

- Đ/c GĐ Sở dự Hội nghị trao đổi nghiệp vụ với các đơn vị sử dụng ngân sách (Kế toán trưởng, chuyên viên kế hoạch – tài chính Văn phòng Sở; Đại diện LĐ và phụ trách kế toán các đơn vị thuộc Sở cùng dự)

- Đ/c PGĐ Nguyễn Huy Hùng kiểm tra, khảo sát việc xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước tại huyện Hải Lăng (TP: Theo Kế hoạch số 229/ KH-SVHTTDL ngày 21/2/2023)

- Đ/c GĐ Sở dự Hội nghị khen thưởng các doanh nghiệp, đơn vị có thành tích nộp thuế xuất sắc năm 2022

Đảo Cồn Cỏ

KS Đông Trường Sơn

Hải Lăng

HT UBND tỉnh

00131

Chiều

14h

14h

14h30

15h

- Đ/…dự họp nghe báo cáo phương án thiết kế Khu di tích lăng mộ danh nhân tiến sỹ Bùi Dục Tài (Ủy quyền Đại diện LĐ phòng QLDSVH dự; TTQLDTBT )

- Đ/c…Họp triển khai Tổ chức lễ phát động phong trào phòng, chống đuối nước cho trẻ em và Hội thi tìm hiểu kiến thức phòng, chống đuối nước, kỹ năng bơi, kỹ năng an toàn cho trẻ em (Ủy quyền đ/c Lê Đỗ Như Hoài – TP QLTDTT dự)

- Đ/c…tham gia làm việc với Cục Sở hữu trí tuệ về công tác bảo hộ, quản lý quyền sở hữu trí tuệ (Ủy quyền đại diện LĐ P.QLDL dự)

- Đ/c PGĐ Phan Văn Hóa kiểm tra hoạt động các Câu lạc bộ và điểm tập luyện Võ thuật trên địa bàn huyện Cam Lộ (TP: Theo Quyết định số 22/QĐ-SVHTTDL ngày 16/02/2023)

P.Thạch Hãn

UBND tỉnh

Sở LĐ,TB&XH

Sở KHCN

Cam Lộ

Thứ 7

11/3

Sáng

Chiều

CN

12/3

Sáng

Chiều

*Ghi chú: (Lịch đột xuất trong tuần, Văn phòng Sở sẽ thông báo đến tập thể và cá nhân liên quan)

- 07h30 ngày 06/03/2023: Đ/c Lê Thị Lan Hương – PCVP, Bí thư ĐCS Sở VHTTDL dự Hội nghị “Nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết ĐHĐB toàn quốc Đoàn TNCSHCM lần thứ XII, Nghị quyết ĐHĐB Đoàn TNCSHCM tỉnh Quảng Trị lần thứ XIII, Nghị quyết ĐHĐB Đoàn TNCSHCM Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh lần thứ II nhiệm kỳ 2022 - 2027” tại VNPT Quảng Trị. (Từ ngày 04/3-06/3/2023)

- Từ 14h00 ngày 06/3 đến ngày 10/3/2023: Thanh tra Sở kiểm tra dịch vụ karaoke tại Cam Lộ, Đakrông; hoạt động kinh doạch dịch vụ lưu trú tại Đông Hà theo kế hoạch đã phên duyệt.

- Từ ngày 07/03/2023: Đ/c Nguyễn Thị Huyền, chuyên viên Phòng QLVH&GĐ tham gia thẩm định thực tế tiêu chí nông thôn mới tại các xã đề nghị xét, công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022 (theo GM số 21/GM-SNN của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

- 8h ngày 09/3/2023: Đ/c Nguyễn Thị Phương, TP QLVHGĐ dự Hội nghị tập huấn triển khai xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa tại LĐLĐ tỉnh.

Đang truy cập: 2

Hôm nay: 177

Tổng lượt truy cập: 5.584.946