Chi tiết - Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch

Thời gian

Nội dung hoạt động

Địa điểm

Ghi chú

Thứ 2

22/5

Sáng

8h

8h

- Đ/c Giám đốc Sở tiếp công dân định kỳ tháng 5/2023 (cả ngày)

- Giao ban tuần 21

Phòng tiếp công dân

Phòng họp T1

Chiều

14h

14h

- Đ/c PGĐ Hồ Văn Hoan làm việc với Trường Đại học Tài chính – Marketing (thuộc Bộ Nội vụ) (Đại diện các phòng thuộc Sở cùng dự)

- Đ/c GĐ Sở, PGĐ Nguyễn Huy Hùng, PGĐ Phan Văn Hóa làm việc với UBND tỉnh về công tác chuẩn bị Hội thảo, Lễ kỷ niệm 50 năm (Phòng QLDSVH, Đại diện LĐ Phòng QLVHGĐ, VPS cùng dự)

Hội trường T3

UBND tỉnh

Thứ 3

23/5

Sáng

8h

- Đ/c GĐ Sở dự Hội thảo lấy ý kiến sửa đổi Quy định tiêu chí đánh giá, chấm điểm và xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, UBND huyện, thị xã, thành phố (CVP cùng dự)

Sở Nội vụ

Chiều

Thứ 4

24/5

Sáng

8h

8h

9h30

- BGĐ Sở nghe Phòng QLVH&GĐ báo cáo về Kế hoạch khung Lễ hội vì Hòa Bình 2024

- Đ/c… kiểm tra thực địa dự án: Sân vận động huyện Hải Lăng (Ủy quyền đ/c Lê Đỗ Như Hoài – TP QLTDTT dự)

Đ/c GĐ Sở, PGĐ Hồ Văn Hoan họp triển khai một số nội dung công tác trên lĩnh vc Du lịch (Phòng QLDL, Đại diện LĐ VP Sở cùng dự).

Phòng họp T1

Hải Lăng

Phòng họp T1

Chiều

Thứ 5

25/5

Sáng

7h30

8h

- Đ/c PGĐ Nguyễn Huy Hùng tham dự Hội thảo khoa học “80 năm đề cương văn hóa Việt Nam (1943-2023) – Giá trị lý luận, thực tiển và vận dụng vào tỉnh Quảng Trị”

- Đ/c GĐ Sở, PGĐ Hồ Văn Hoan làm việc với BQL dự án ĐTXD tỉnh về dự án ADB (Thành viên Tổ giúp việc chủ đầu tư cùng dự)

Trường chính trị

Lê Duẩn

Phòng họp T1

Chiều

14h

- Họp Chi bộ Văn phòng Sở

Phòng họp T3

Thứ 6

26/5

Sáng

8h

- Đ/c PGĐ Hồ Văn Hoan dự Hội thảo về tăng trưởng xanh tại Đà Nẵng (đến hết ngày 27/5/2023)

Đà Nẵng

00131

Chiều

Thứ 7

27/5

Sáng

Chiều

CN

28/5

Sáng

Chiều

*Ghi chú: (Lịch đột xuất trong tuần, Văn phòng Sở sẽ thông báo đến tập thể và cá nhân liên quan)

- Ngày 22/5/2023: Đ/c Nguyễn Thị Nương đi công tác tại Hà Nội cùng đoàn công tác của UBND tỉnh về tổ chức Hội thảo và Lễ kỷ niệm 50 năm ra mắt Trụ sở Chính phủ cách mạng lâm thời CH Miền nam Việt Nam (đến hết ngày ….)

- 14h ngày 22/5/2023: Kết luận quyết toán đơn vị TT VHĐA; 15h30: Đơn vị Đoàn nghệ thuật TT (KTT, bộ phận KHTC; Giám đốc và phụ trách kế toán đơn vị).

- 14h ngày 23/5/2023: Kết luận quyết toán đơn vị TT HLTĐTT; 15h00 đơn vị TT QLDTBT; 16h00 đơn vị Thư viện tỉnh (KTT, bộ phận KHTC; Giám đốc và phụ trách kế toán đơn vị).

- 8h30 ngày 23/5/2023: Phòng QLDL kiểm tra thẩm định cơ sở kinh doanh lưu trú du lịch tại Ks Phụng Hoàng (Thành viên Tổ thẩm định)

- 8h30 ngày 24/5/2023: Phòng QLDL kiểm tra thẩm định cơ sở kinh doanh lưu trú du lịch tại Ks Công đoàn (Thành viên Tổ thẩm định)

- Ngày 25-26/5/2023: Phòng QLDL kiểm tra các khu, điểm du lịch trên địa bàn huyện Vĩnh Linh, TP Đông Hà để nắm bắt tình hình triển khai các dự án phát triển du lịch.

Đang truy cập: 1

Hôm nay: 516

Tổng lượt truy cập: 7.187.479