Chi tiết - Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch

Thời gian

Nội dung hoạt động

Địa điểm

Ghi chú

Thứ 2

01/5

Sáng

- Nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương (10/3AL); Lễ 30/4, 1/5 đến hết ngày 03/5/2023

Chiều

Thứ 3

02/5

Sáng

Chiều

Thứ 4

03/5

Sáng

Chiều

Thứ 5

04/5

Sáng

Chiều

14h

14h

- Đ/c PGĐ Nguyễn Huy Hùng Dự phiên họp Hội đồng thẩm định tài liệu giáo dục địa phương lớp 8 tỉnh Quảng Trị (lần 1)

- BGĐ họp cho ý kiến vào Báo cáo đánh giá hoạt động tháng 4, nhiệm vụ tháng 5/2023; Kế hoạch Lễ hội Vì Hòa Bình 2024, Kế hoạch phân công thực hiện Hội thảo khoa học “Bằng chức lịch sử và vai trò của Chính phủ CMLT Cộng hòa miền Nam Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước (Đại diện LĐ Văn phòng, Phòng QLVH&GĐ, Phòng QLDSVH cùng dự)

Sở GD-ĐT

Phòng họp T1

Thứ 6

05/5

Sáng

8h

8h

- Giao ban tháng 5/2023 (TP: BGĐ; Trưởng, phó các phòng; công chức, người lao động cơ quan Văn phòng Sở)

- Đ/c PGĐ Nguyễn Huy Hùng Dự phiên họp Hội đồng thẩm định tài liệu giáo dục địa phương lớp 11 tỉnh Quảng Trị (lần 1)

Phòng họp T3

Sở GD-ĐT

Chiều

Thứ 7

06/5

Sáng

Chiều

CN

07/5

Sáng

Chiều

Đang truy cập: 8

Hôm nay: 279

Tổng lượt truy cập: 5.891.949