Chi tiết - Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch

Thời gian

Nội dung hoạt động

Địa điểm

Ghi chú

Thứ 2

13/3

Sáng

8h

- Giao ban tuần 11 (TP: BGĐ; Trưởng, phó các phòng thuộc Sở)

Phòng họp T1

Chiều

14h

14h

14h30

- Đ/c GĐ Sở dự làm việc với Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh

- Đ/c PGĐ Nguyễn Huy Hùng dự phiên làm việc của Thường trực Tỉnh ủy với Ban Thường vụ Huyện ủy Đakrông

- Đ/c PGĐ Phan Văn Hóa dự Lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập ngành Điện ảnh cách mạng Việt Nam (15/3/1953-15/3/2023) (Chi hội Điện ảnh Việt Nam tại Quảng Trị mời)

P.Hòa Bình 

UBND tỉnh

Huyện ủy Đakrông

Hội VHNT

00131

Thứ 3

14/3

Sáng

8h

8h

 - Đ/c GĐ Sở, Đ/c PGĐ Nguyễn Huy Hùng họp lấy ý kiến dự án tu bổ di tích Dự án thành phần 3: Khu di tích Địa đạo Vịnh Mốc (giai đoạn 1) (Lãnh đạo P.QLDSVH, đại diện lãnh đạo TT QLDT&BT tỉnh cùng dự)

- Đ/c PGĐ Phan Văn Hóa tham gia làm việc cùng đoàn Giám sát Đảng uỷ Khối CQ và DN tỉnh tại Đoàn Nghệ thuật truyền thống tỉnh (Đ/c Phương –TP QLVHGĐ cùng dự)

Di tích QGĐB

Địa đạo Vịnh Mốc

Đoàn NTTT

00131

Chiều

14h

16h

17h

- Đ/c PGĐ Phan Văn Hóa dự Hội nghị tổng hợp ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

- Đ/c PGĐ Phan Văn Hóa kiểm tra hoạt động các Câu lạc bộ và điểm tập luyện Võ thuật trên địa bàn huyện Đakrông (TP: Theo Quyết định số 22/QĐ-SVHTTDL)

- Đ/c GĐ Sở dự Lễ thắp ánh sáng xanh nhân dịp Quốc khánh Ireland (17/3) tại Quảng Trị (lịch theo Kế hoạch của UBND tỉnh. TP: đại diện lãnh đạo phòng QLDSVH, TTQLDT&BT tỉnh cùng dự)

Hội trường

UBND tỉnh

Huyện Đakrông

DTQGĐB Đôi bờ

 Hiền Lương-Bến Hải

00131

Thứ 4

15/3

Sáng

8h

8h30

- Đ/c GĐ Sở, Đ/c PGĐ Phan Văn Hóa họp thống nhất đề xuất UBND tỉnh chủ trương sửa chữa công trình dàn mái không gian bể bơi tổng hợp tỉnh (đại diện lãnh đạo P.QLTDTT, TTHL&TĐ TDTT tỉnh cùng dự)

- BGĐ dự Lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập ngành Điện ảnh cách mạng Việt Nam (15/3/1953-15/3/2023) (TP cùng dự theo Giấy mời riêng)

Phòng họp số 2

Sở Xây dựng

TT VH-ĐA

Chiều

15h

- Đ/c PGĐ Phan Văn Hóa kiểm tra hoạt động các Câu lạc bộ và điểm tập luyện Võ thuật trên địa bàn huyện Hướng Hóa (TP: Theo Quyết định số 22/QĐ-SVHTTDL)

Huyện Hướng Hóa

Thứ 5

16/3

Sáng

8h

8h

- Đồng chí PGĐ Nguyễn Huy Hùng kiểm tra, khảo sát việc xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước tại Vĩnh Linh (Thành phần theo Kế hoạch số 229/ KH-SVHTTDL ngày 21/2/2023)

Đ/c GĐ Sở họp thẩm định hồ sơ lựa chọn đơn vị thực hiện nhiệm vụ tư vấn và lập hồ sơ dự toán chi tiết về Chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa, du lịch (Tổ giúp việc chuyển đổi theo Quyết định số 268/QĐ-SVHTTDL ngày 10/10/2022 cùng dự)

Huyện Vĩnh Linh

Phòng họp T1

Chiều

14h

- BGĐ dự Hội nghị bổ nhiệm lại cán bộ đối với Đ/c Trịnh Khải Hoàn (TP: theo giấy mời riêng)

Phòng họp T3

Thứ 6

17/3

Sáng

8h

- Đ/c GĐ Sở, Đ/c PGĐ Nguyễn Huy Hùng dự phiên làm việc của Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia tại Quảng Trị (Đại diện LĐ Phòng QLDSVH, Trung tâm QLDT&BT tỉnh cùng dự)

UBND tỉnh

Chiều

14h

- Đ/c GĐ Sở nghe đơn vị tư vấn báo cáo tiến độ thực hiện và nội dung tiếp thu ý kiến của Hội đồng thẩm định quy hoạch (Sở Xây dựng) (Tổ triển khai thực hiện công tác quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2000 Khu du lịch sinh thái Brai – Tà Puồng và Khu du lịch sinh thái thác Ba Vòi cùng dự)

Phòng họp T3

Thứ 7

18/3

Sáng

07h

- Đ/c GĐ Sở, PGĐ Phan Văn Hóa dự Lễ hội đua thuyền truyền thống huyện Hải Lăng năm 2023 (Đ/c Phương – TP QLVHGĐ cùng dự)

TT Diên Sanh,

huyện Hải Lăng

00.131

Chiều

CN

19/3

Sáng

Chiều

*Ghi chú: (Lịch đột xuất trong tuần, Văn phòng Sở sẽ thông báo đến tập thể và cá nhân liên quan)

- 8h ngày 14/3/2023: Đ/c Nguyễn Thị Phương – TP QLVHGĐ dự Hội nghị Báo cáo viên Đảng uỷ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh lần thứ 7.

- 14h ngày 14/3/2023: Đ/c Nguyễn Thị Phương – TP QLVHGĐ (đại diện Đảng ủy Sở) tham gia làm việc cùng đoàn Giám sát Đảng uỷ Khối CQ và DN tỉnh tại Thư viện tỉnh.

- Từ ngày 14/3-17/3/2023: Thanh tra Sở kiểm tra cơ sở lưu trú tại Đông Hà.

- 8h ngày 15/3/2023: Phòng Quản lý Du lịch kiểm tra điều kiện tối thiểu về cơ sở vật chất kỹ thuật và dịch vụ của cơ sở lưu trú du lịch (khách sạn Hà Giang, thành phố Đông Hà).

- Ngày 15/3/2023: Đ/c Nguyễn Thị Huyền – Chuyên viên P.QLVHGĐ tham gia thẩm định xã nông thôn mới của tỉnh tại các xã Hải Thái, xã Gio Mai, huyện Gio Linh.

- 14h00 ngày 16/03/2023: Thanh tra Sở, đại diện phòng Quản lý Di sản văn hóa công bố QĐ Thanh tra công tác Quản lý di tích tại Phòng VH&TT thị xã Quảng Trị.

- 08h ngày 17/3/2023: Đ/c Nguyễn Thị Phương – TP QLVHGĐ kiểm tra, khảo sát việc xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước tại huyện Gio Linh.

Đang truy cập: 2

Hôm nay: 167

Tổng lượt truy cập: 5.584.936