Chi tiết - Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch

Thời gian

Nội dung hoạt động

Địa điểm

Ghi chú

Thứ 2

20/11

Sáng

7h30

8h

8h

8h30

9h30

10h

- Đ/c PGĐ Sở Nguyễn Huy Hùng làm việc với Đoàn công tác Cục Văn hoá cơ sở về khảo sát các tiêu chí văn hóa trong xây dựng nông thôn mới (TP: Đại diện lãnh đạo Phòng QL Du lịch, QLDSVH, Văn phòng Sở, lãnh đạo và chuyên viên phòng QLVH&GĐ cùng dự)

- BGĐ Sở họp giao ban Tuần 47 (TP: LĐ các phòng chuyên môn, Văn phòng, Thanh tra cùng dự)

- Đ/c GĐ Sở tiếp công dân định kỳ tháng 11/2023

- Đ/c PGĐ Sở Nguyễn Huy Hùng làm việc với Đoàn công tác Cục Văn hoá cơ sở về khảo sát các tiêu chí văn hóa trong xây dựng nông thôn mới (TP: lãnh đạo và chuyên viên phòng QLVH&GĐ cùng dự)

- Đ/c PGĐ Sở Hồ Văn Hoan thăm, chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 (TP: Đ/c Lực – TPQLDL, Đ/c Kiều –VP cùng đi)

- Đ/c PGĐ Sở Phan Văn Hóa thăm, chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 (TP: Đ/c Hoài – TP QLTDTT, đ/c Kiều –VP cùng đi)

Phòng họp T3

Phòng họp T1

P.Tiếp công dân

Huyện Vĩnh Linh

Sở GD&ĐT

TTHL&TĐ TT

Chiều

Thứ 3

21/11

Sáng

7h

7h

8h

- Đ/c GĐ Sở tiếp xúc cử tri tại huyện Hướng Hóa

- BGĐ Sở, Đ/c Long – Chánh Thanh tra, Đ/c Hào – TP. QLDSVH, Đ/c Phương – TP. QLVH&GĐ, Đ/c Lựu – PCVP tham gia khám sức khỏe định kỳ.

- Đ/c PGĐ Sở Hồ Văn Hoan tham dự hội thảo tham vấn ý kiến các sản phẩm nhiệm vụ "Phân vùng rủi ro ô nhiễm môi trường biển và hải đảo tỉnh Quảng Trị"

Huyện Hướng Hóa

Phòng Quản lý sức khỏe cán bộ

Sở TNMT

Cả ngày

00131

Chiều

14h

14h30

- Đ/c PGĐ Sở Nguyễn Huy Hùng họp thẩm định nội dung trình phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác

- BGĐ Sở dự họp báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2023, kế hoạch nhiệm vụ năm 2024 ngành VH,TT&DL (TP: lãnh đạo Văn phòng; trưởng các phòng chuyên môn, Thanh tra cùng dự)

P.Hiền Lương

UBND tỉnh

P.Thạch Hãn, UBND tỉnh

Thứ 4

22/11

Sáng

7h30

- Đ/c GĐ Sở tham dự Hội thảo khoa học “Hệ thống di tích Chúa Nguyễn tại huyện Triệu Phong – Những giá trị lịch sử, văn hoá và định hướng bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị di sản” (TP: đại diện lãnh đạo phòng QLDSVH cùng dự)

Huyện Triệu Phong

00131

Chiều

14h

14h

- Đ/c PGĐ Sở Phan Văn Hóa làm việc với UBND huyện Hướng Hóa, Phòng VHTT và Trung tâm VHTT-TDTT huyện về việc tổ chức ngày Hội thể thao dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Trị lần thứ nhất – 2023 (TP: Đại diện Lãnh đạo, chuyên viên phòng QLTDTT, Đ/c Đặng Hương – VP cùng dự)

- Họp Hội đồng xét, công nhận sáng kiến cấp cơ sở năm 2023 (TP: theo QĐ số 465/QĐ-SVHTTDL ngày 24/10/2019)

Huyện Hướng Hóa

Phòng họp tầng 1

00131

Thứ 5

23/11

Sáng

8h

8h

8h

- Đ/c PGĐ Sở Hồ Văn Hoan họp thẩm định đồ án QHCT Khu vực phía Đông công viên Cọ dầu, phường Đông Lương

- Đ/c GĐ Sở dự làm việc với Thị xã Quảng Trị về đánh giá giữa nhiệm kỳ tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng - an ninh

- BGĐ Sở họp đánh giá, xếp loại đối với tập thể, cá nhân năm 2023 (TP: Lãnh đạo văn phòng, đại diện lãnh đạo các phòng chuyên môn, Thanh tra cùng dự)

Sở Xây dựng

Hội trường Thị ủy

Quảng Trị

Phòng họp tầng 1

Chiều

14h

14h

- Đ/c GĐ Sở dự Hội nghị của Thường trực HĐND tỉnh

- Đ/c… tham dự Hội nghị đánh giá giữa kỳ Chương trình xúc tiến vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài của tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2020-2025 (ủy quyền Đ/c Lựu – PCVP, KTT dự)

HĐND tỉnh           KS SG-ĐH

Thứ 6

24/11

Sáng

8h

8h

10h

- Đ/c PGĐ Sở Hồ Văn Hoan họp thẩm định Điều chỉnh QHCT Khu đô thị Nam Đông Hà giai đoạn 4

- Đ/c GĐ Sở, PGĐ Sở Nguyễn Huy Hùng họp về hồ sơ di tích QGĐB “Hệ thống dẫn thủy cổ Gio An”; về việc giải quyết đơn kiến nghị (TP: Lãnh đạo và chuyên viên phòng QLDSVH; đại diện LĐ Thanh tra Sở; BGĐ Trung tâm Quản lý DT&BT tỉnh cùng dự)

- Đ/c GĐ Sở làm việc với Trung tâm Quản lý DT&BT tỉnh (TP: BGĐ Trung tâm, Đ/c Hương – PCVP, Đ/c Hằng - CVVP)

Sở Xây dựng

Phòng họp tầng 1

Phòng họp tầng 1

Chiều

14h

14h

15h

- Đ/c GĐ Sở họp Tổ đại biểu Hội đồng

- Đ/c PGĐ Sở Hồ Văn Hoan họp thẩm định Điều chỉnh QHCT Khu đô thị Nam Đông Hà giai đoạn 4

- Họp Chi bộ

Sở Xây dựng

Phòng họp tầng 3

Thứ 7

25/11

Sáng

7h

- Đ/c GĐ Sở họp Tỉnh ủy

Tỉnh ủy

Cả ngày

Chiều

CN

26/11

Sáng

Chiều

*Ghi chú: (Lịch đột xuất trong tuần, Văn phòng Sở sẽ thông báo đến tập thể và cá nhân liên quan)

- Từ ngày 20/11-26/11/2023, Đ/c Trương Thanh Tuấn – CV P.QLTDTT tham dự Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốc, khu vực I năm 2023 tại tỉnh Cao Bằng.

- Từ ngày 21/11-24/11/2023: Kiểm tra, đánh giá Dự án 6 trong Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tại huyện Hướng Hoá, Đakrông (Thành phần: theo Kế hoạch)

- Từ ngày 21/11-27/11/2023: Phòng QLDL tham dự Lớp tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý điểm đến về quản lý du lịch do Trường Đại học Văn hóa Hà Nội tổ chức tại huyện Gio Linh.

- Từ ngày 21/11/2023: Thanh tra Sở, đại diện phòng QLDL tham gia Đoàn kiểm tra kinh doanh hoạt động lữ hành trên địa bàn huyện Gio Linh, Vĩnh Linh.

- 14h ngày 24/11/2023: Đ/c Chánh thanh tra Sở họp thống nhất xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2024 tại Thanh tra tỉnh.

Đang truy cập: 1

Hôm nay: 348

Tổng lượt truy cập: 7.155.531