Chi tiết - Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch

Thời gian

Nội dung hoạt động

Địa điểm

Ghi chú

Thứ 2

27/11

Sáng

8h

8h30

9h

9h30

- BGĐ Sở họp giao ban Tuần 48 (TP: LĐ các phòng chuyên môn, Văn phòng, Thanh tra cùng dự)

- BGĐ Sở họp về công tác cán bộ (TP: Đ/c Hương - PCVP, Hằng – CVVP cùng dự)

- Đ/c GĐ Sở làm việc với 02 đơn vị tư vấn về dự án Nhà trưng bày và Bảo tàng chứng tích chiến tranh (TP: đại diện LĐ P.QLDSVH, TT QLTD&BT tỉnh cùng dự)

- Đ/c GĐ Sở dự Hội nghị trực tuyến của Thường trực Chính phủ với các bộ, cơ quan trung ương và các địa phương về đôn đốc, đẩy mạnh giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 (TP: Đ/c Lựu – PCVP, KTT cùng dự)

Phòng họp tầng 1

Phòng họp tầng 1

Phòng họp tầng 1

Hội trường

UBND tỉnh

Chiều

14h

14h

15h

- Đ/c GĐ, Đ/c PGĐ Sở Phan Văn Hóa họp tổ chức Đại hội CLB Quảng Trị Runner (TP: Phòng QLTDTT cùng dự)

- Đ/c PGĐ Sở Hồ Văn Hoan dự họp thẩm định Chương trình phát triển đô thị tỉnh Quảng Trị đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

- Họp Hội đồng xét thi đua – khen thưởng (TP: theo QĐ số 184/QĐ-SVHTTDL ngày 03/11/2021 của Sở)

Phòng họp tầng 1

Sở Xây dựng

Phòng họp tầng 1

Thứ 3

28/11

Sáng

8h

8h

- Đ/c GĐ Sở họp Ban Dân tộc tỉnh

- Đ/c GĐ Sở tham dự Hội nghị phổ biến, quán triệt Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và các văn bản liên quan (TP: đại diện lãnh đạo Thanh tra Sở cùng dự)

Ban Dân tộc tỉnh

Hội trường

UBND tỉnh

Cả ngày

Chiều

14h

14h

- Đ/c PGĐ Sở Hồ Văn Hoan thẩm định Đồ án quy hoạch chung xây dựng đô thị mới Tà Rụt, huyện Đakrông đến năm 2045

- Đ/c PGĐ Sở Phan Văn Hóa làm việc với Ban Vận động thành lập Câu lạc bộ Xe đạp thể thao Quảng Trị (TP: Phòng QLTDTT cùng dự)

Sở Xây dựng

Phòng họp tầng 1

Thứ 4

29/11

Sáng

8h

8h

8h

- Đ/c GĐ Sở, Đ/c PGĐ Sở Phan Văn Hóa tham gia Đoàn công tác nước ngoài (TP: Theo QĐ số…./QĐ-SVHTTDL ngày…/11/2023)

- Đ/c PGĐ Hồ Văn Hoan họp hỗ trợ GPMB để thực hiện Dự án "Phát triển hạ tầng du lịch hỗ trợ cho tăng trưởng toàn diện khu vực tiểu vùng sông Mê-Kông mở rộng GĐ 2" (Đ/c Hiển – CVVP cùng dự)

- Đ/c PGĐ Nguyễn Huy Hùng họp thống nhất hoàn thiện Hồ sơ pháp lý 25 di tích trên địa bàn huyện Vĩnh Linh (Đại diện LĐ P.QLDSVH cùng dự)

Campuchia

Sở TNMT

UBND huyện

Vĩnh Linh

Từ ngày 29/11 đến 03/12/2023

Chiều

Thứ 5

30/11

Sáng

8h

8h

9h

- Đ/c PGĐ Nguyễn Huy Hùng dự làm việc với BTV huyện ủy Hải Lăng nghe báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, công tác xây dựng Đảng năm 2023

- Đ/c…dự làm việc với Đoàn công tác cấp cao của Công ty TNHH Bia Carlsberg Việt Nam (Ủy quyền đ/c Hoài – TP QLTDTT cùng dự)

- Đ/c PGĐ Sở Hồ Văn Hoan dự Hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2023 Cụm Thi đua các tỉnh Bắc Trung bộ (TP: theo GM của Cụm)

P.304

Văn phòng TU

P.Hòa Bình

UBND tỉnh

Quảng Bình

Từ ngày 30/11 đến 02/12/2023

Chiều

14h

- Đ/c PGĐ Sở Nguyễn Huy Hùng họp bàn quy hoạch di tích lịch sử Quốc gia "Các địa điểm thuộc chiến khu Ba Lòng: Khe Da Vịt, Khe Cây, Khe Cồn Vò, Khe Cau, Khe Su, Khe Làng An" (TP: đại diện lãnh đạo P.QLDSVH cùng dự)

Phòng họp tầng 1

Thứ 6

01/12

Sáng

Chiều

14h

14h

- Đ/c…thẩm định đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 hai bên đường Hùng Vương kéo dài, xã Triệu Ái, huyện Triệu Phong và phía Bắc sông Vĩnh Phước, phường Đông Lương, thành phố Đông Hà (Ủy quyền Đại diện LĐ P.QLDSVH dự)

- Đ/c…dự Hội nghị giao ban công tác Hội quần chúng cấp tỉnh năm 2023, định hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 (Ủy quyền Đại diện LĐ P.QLVHGĐ dự)

Sở Xây dựng

HT Tỉnh ủy

Thứ 7

01/12

Sáng

Chiều

CN

03/12

Sáng

Chiều

*Ghi chú: (Lịch đột xuất trong tuần, Văn phòng Sở sẽ thông báo đến tập thể và cá nhân liên quan)

- Từ ngày 27/11 đến ngày 07/12/2023: Đ/c Duyên - PTP QLDL tham dự họp rà soát hồ sơ đăng ký đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP năm 2023 (Đợt 1) tại Chi cục Phát triển nông thôn Quảng Trị

- 14h30 ngày 27/11/2023: Đ/c Mỵ - Phó CTTr dự Công bố quyết định xác minh tài sản, thu nhập năm 2022 tại Thanh tra tỉnh (02 công chức được xác minh gồm Đ/c Trịnh Khải Hoàn – PTP Quản lý TDTT và Đ/c Phạm Quốc Khánh – Thanh tra viên tham dự theo yêu cầu).

- Ngày 27/11 và 28/11/2023: Phòng Quản lý Văn hóa và Gia đình thực hiện kiểm tra, đánh giá Dự án 6 trong Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tại huyện Vĩnh Linh.

- Ngày 27/11/2023- 28/11/2023: Đ/c Quyên – PTP QLVHGĐ tham gia lớp tập huấn cho báo cáo viên pháp luật tại khách sạn Đông Trường Sơn.

Đang truy cập: 1

Hôm nay: 289

Tổng lượt truy cập: 7.155.472