Chi tiết - Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch

Thời gian

Nội dung hoạt động

Địa điểm

Ghi chú

Thứ 2

04/3

Sáng

7h30

8h

- Đ/c GĐ Sở dự làm việc với các Bộ, ban, ngành Trung ương, các doanh nghiệp về Kế hoạch tổ chức Lễ hội Vì Hòa bình năm 2024 (TP: Đ/c Phương – TP QLVHGĐ, Đ/c Hoài – TP QLTDTT cùng dự)

- Chào cờ đầu tháng 3 (TP: Toàn thể công chức, người lao động CQVP Sở)

- BGĐ Sở họp giao ban tháng 3/2024 (TP: Trưởng, phó các phòng chuyên môn, Văn phòng, Thanh tra, công chức, người lao động CQVP Sở cùng dự)

TP. HCM,

TP. Hà Nội

Phòng họp Tầng 3

Phòng họp Tầng 3

Từ ngày 02/03/2024 đến 10/03/2024

Chiều

Thứ 3

05/3

Sáng

7h

- Đ/c PGĐ Sở Hồ Văn Hoan kiểm tra các cơ sở lưu trú trên địa bàn huyện Hướng Hoá (TP: Đại diện LĐ Phòng QLDL cùng dự)

H. Hướng Hóa

00131

Từ ngày 05/03/2024 đến 07/03/2024

Chiều

14h

18h30

- Đ/c PGĐ Hồ Văn Hoan dự họp Ban Chỉ đạo công tác biên giới tỉnh

- Đ/c…dự Chương trình Về nguồn kỷ niệm 35 năm thành lập Saigon CO.OP (Ủy quyền đại diện P.QLVHGĐ, P.QLDL dự)

P.Hòa Bình

UBND tỉnh

Thành cổ

Quảng Trị

Thứ 4

06/3

Sáng

7h30

8h

- Đ/c PGĐ Sở Hồ Văn Hoan dự Khai mạc Hội khỏe Phù Đổng thành phố Đông Hà (TP: Đại diện Lãnh đạo P. QLTDTT, Trung tâm HL&TĐTT cùng dự)

- Đ/c … dự Hội nghị đánh giá kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo công tác Thông tin đối ngoại tỉnh năm 2023, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 (TP: ủy quyền đại diện lãnh đạo phòng Quản lý Văn hóa và Gia đình dự)

NTĐ đa năng

P.304 –

VP Tỉnh ủy

Chiều

14h30

- Đ/c … dự Hội nghị triển khai thi hành Luật Đất đai theo hình thức trực tuyến (Ủy quyền TP QLDSVH dự)

HT UBND tỉnh

Thứ 5

07/3

Sáng

8h30

9h30

- Đ/c PGĐ Sở Hồ Văn Hoan họp nghe báo cáo một số nội dung đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Vĩnh Linh đến năm 2040, định hướng đến năm 2050

- Đ/c….dự  họp với các ngành liên quan về giải quyết kiến nghị xây dựng Tháp chuông đền thờ liệt sĩ Trung đoàn 27 tại thôn Phương Ngạn, xã Triệu Long (Ủy quyền đại diện LĐ P.QLDSVH, TT QLDT&BT dự)

UBND huyện

Vĩnh Linh

UBND huyện

Triệu Phong

00131

Chiều

Thứ 6

08/3

Sáng

7h30

8h

8h

- Đ/c PGĐ Hồ Văn Hoan thăm và chúc mừng ngày Quốc tế phụ nữ 08/3 (TP: đại diện lãnh đạo phòng Quản lý Văn hóa và Gia đình cùng đi)

- Đ/c PGĐ Hồ Văn Hoan dự nghe đối thoại theo nguyện vọng của nhân dân bị ảnh hưởng bởi dự án "Phát triển hạ tầng du lịch hỗ trợ cho tăng trưởng toàn diện khu vực tiểu vùng sông Mê-Kông mở rộng GĐ 2" (TP: Đ/c Hiển – CVVP cùng dự)

- Đ/c PGĐ Nguyễn Huy Hùng tham dự Phiên họp thứ 5 của Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 trực tuyến với các địa phương

HLH Phụ nữ tỉnh

Sở TNMT

Phòng Hòa Bình

UBND tỉnh

Chiều

14h

15h

- Họp Hội đồng tuyển dụng viên chức (TP: Hội đồng tuyển dụng viên chức theo Quyết định số 26/QĐ-SVHTTDL ngày 29/01/2024)

- Ban Giám đốc họp về công tác tuyển dụng (TP: Đ/c Hương –PCVP, Đ/c Hằng –CV VP)

Phòng họp tầng 1

Phòng họp tầng 1

Thứ 7

09/3

Sáng

7h15

7h30

- Đ/c…dự Đại hội Thể thao lần thứ I năm 2024 (Ủy quyền đại diện LĐ P.QLTDTT dự)

- Đ/c PGĐ Hồ Văn Hoan dự Khai mạc Hội khỏe Phù Đổng huyện Hải Lăng lần thứ XV, năm 2024

Trường Trưng Vương

Hải Lăng

00131

Chiều

CN

10/3

Sáng

- Đ/c PGĐ Hồ văn Hoan tham dự Lễ Khai mạc Năm Du lịch Lào 2024. Lịch dự kiến

Tỉnh Savannakhet - Lào

Chiều

*Ghi chú: (Lịch đột xuất trong tuần, Văn phòng Sở sẽ thông báo đến tập thể và cá nhân liên quan)

- Thứ Hai, ngày 04-12/3/2024: Đ/c Huyền – CV P.QLVHGĐ tham gia đoàn thẩm định các xã nông thôn mới nâng cao tại các huyện, thị xã, thành phố.

- 7h30, Thứ Ba, ngày 05/3/2024: Đại diện VP Sở tham gia mở hòm công đức tại di tích Thành cổ Quảng Trị.

- Từ ngày 05/3/2024 đến ngày 08/03/2024: Thanh tra Sở kiểm tra các cơ sở lưu trú tại huyện Hải Lăng, Triệu Phong, thị xã Quảng Trị.

- Thứ Tư, ngày 06/3/2024: Phòng QL Du lịch khảo sát thực địa để thẩm định công nhận điểm du lịch cấp tỉnh (theo hồ sơ đề xuất của huyện Vĩnh Linh) tại huyện Vĩnh Linh.

- 9h30, Thứ Năm, ngày 07/3/2024: CC-NLĐ cơ quan VP Sở tham gia cổ vũ Liên hoan dân vũ trong CC,VC&NLĐ năm 2024 tại Nhà khách Tỉnh ủy.

Đang truy cập: 5

Hôm nay: 279

Tổng lượt truy cập: 6.842.268